• Tiêu chí 1: Quy hoạch và thực hiện quy hoạch

  1.1. Quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp, hàng hóa, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ
  1.2. Quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội - môi trường theo chuẩn mới
  1.3. Quy hoạch phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có theo hướng văn minh, bảo tồn được bản sắc văn hóa tốt đẹp


 • Tiêu chí 2: Giao thông

  2.1. Tỷ lệ km đường trục xã, liên xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT
  2.2. Tỷ lệ km đường trục thôn, xóm được cứng hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT
  2.3. Tỷ lệ km đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa
  2.4. Tỷ lệ km đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện

 

 • Tiêu chí 3: Thủy lợi

  3.1. Hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh
  3.2. Tỷ lệ km kênh mương do xã quản lý được kiên cố hóa

 

 • Tiêu chí 4: Điện

  4.1. Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện
  4.2. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn

 

 • Tiêu chí 5: Trường học

  Tỷ lệ trường học các cấp: mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia

 

 • Tiêu chí 6: Cơ sở vật chất văn hóa

  6.1. Nhà văn hóa và khu thể thao xã đạt chuẩn của Bộ VH-TT-DL
  6.2. Tỷ lệ thôn có nhà văn hóa và khu thể thao thôn đạt quy định của Bộ VH-TT-DL

 

 • Tiêu chí 7: Chợ nông thôn

  Chợ đạt chuẩn của Bộ Xây dựng

 

 • Tiêu chí 8: Bưu điện

  8.1. Có điểm phục vụ bưu chính viễn thông
  8.2. Có Internet đến thôn

 

 • Tiêu chí 9: Nhà ở dân cư

  9.1. Nhà tạm, dột nát
  9.2. Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng

 

 • Tiêu chí 10: Thu nhập

  Thu nhập bình quân đầu người /năm so với mức bình quân chung của tỉnh

 

 • Tiêu chí 11: Hộ nghèo

Tỷ lệ hộ nghèo

 

 • Tiêu chí 12: Cơ cấu lao động

  Tỷ lệ lao động trong độ tuổi làm việc trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp

 

 • Tiêu chí 13: Hình thức tổ chức sản xuất

  Có tổ hợp tác hoặc hợp tác xã hoạt động có hiệu quả

 

 • Tiêu chí 14: Giáo dục

  14.1. Phổ biến giáo dục trung học
  14.2. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, học nghề)
  14.3. Tỷ lệ lao động qua đào tạo

 • Tiêu chí 15: Y tế

  15.1. Tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế
  15.2. Y tế xã đạt chuẩn quốc gia

 

 • Tiêu chí 16: Văn hóa

  Xã có từ 70% số thôn, bản trở lên đạt tiêu chuẩn làng văn hóa theo quy định của Bộ VH-TT-DL

 

 • Tiêu chí 17: Môi trường

  17.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy chuẩn Quốc gia
  17.2. Các cơ sở SX-KD đạt tiêu chuẩn về môi trường
  17.3. Không có các hoạt động gây suy giảm môi trường và có các hoạt động phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp
  17.4. Nghĩa trang được xây dựng theo quy hoạch
  17.5. Chất thải, nước thải được thu gom và xử lý theo quy định

 

 • Tiêu chí 18: Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh

  18.1. Cán bộ xã đạt chuẩn
  18.2. Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định
  18.3. Đản bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn "trong sạch, vững mạnh"
  18.4. Các tổ chức đoàn thể chính trị của xã đều đạt danh hiệu tiên tiến trở lên

 

 • Tiêu chí 19: An ninh, trật tự xã hội được giữ vững

  An ninh, trật tự xã hội được giữ vững

 

Văn bản mới
Quyết định ban hành thiết kế mẫu các công trình điểm tập kết, Trạm trung chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh theo cơ chế đầu tư đặc thù trong nông thôn mới. Ngày:20/1/2014. Số:231/QĐ-UBNDfile
Quyết định Ban hành thiết kế điển hình các công trình thuộc hạ tầng văn hoá xã hội cấp thôn, xã trên địa bàn tỉnh theo cơ chế đầu tư đặc thù trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới . Ngày:20/1/2014. Số:230/QĐ-UBNDfile
Quyết định phân bổ kế hoạch vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2014 . Ngày:17/1/2014. Số:197/QĐ-UBNDfile
V/v hướng dẫn công tác cắm mốc giới ngoài thực địa quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới. Ngày:9/1/2014. Số:17/SXD-PQHfile
Nghị quyết 96/2013/NQ-HĐND về Quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước các cấp cho các nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam . Ngày:12/12/2013. Số:96/2013/NQ-HĐNDfile
Thông báo 443/TB-UBND bổ sung các xã triên khai thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015. Ngày:9/12/2013. Số:443/TB-UBND file
Thông tư liên tịch, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Ngày:2/12/2013. Số:51/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTCfile
v/v báo cáo định kỳ tình hình triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Ngày:2/12/2013. Số:24/BCĐNTMfile
V/v báo cáo kết quả giải ngân vốn năm 2013 và dự kiến kế hoạch vốn năm 2014. Ngày:30/10/2013. Số:21/BCĐNTMfile
Thông tư 41/2013/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới . Ngày:4/10/2013. Số:41/2013/TT-BNNPTNTfile
Thông báo thay đổi địa điểm làm việc của Văn phòng điều phối. Ngày:25/9/2013. Số:1/TB-VPĐPfile
Công văn báo cáo các mô hình tiêu biểu trong nông thôn mới. Ngày:25/9/2013. Số:35/VPĐPfile
QUYẾT ĐỊNH Quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với Ban Chỉ đạo, cán bộ chuyên trách,cán bộ kiêm nhiệm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2010-2020 . Ngày:17/9/2013. Số:2843/QĐ-UBNDfile

[Xem tiếp]
Liên kết website

Thông Tin Truyền Thông
Tổng số lượt truy cập

Thư viện ảnh