Bảng giá vật tư nông nghiệp
Bảng giá vật tư nông nghiệp quý 2/2013

Giá vật tư nông nghiệp (Đại lý cấp 1)

Phân bón

 DAP (Philippine)

kg

 

15.200

 

 DAP nâu (TQ)

kg

 

13.700

 

 DAP (Mỹ)

kg

 

14.300

 

 DAP xanh (Hồng Hà)

kg

 

14.100

 

 NPK Cò Pháp (20-20-15)

kg

 

14.400

 

 NPK Đầu Trâu (20-20-15)

kg

 

14.800

 

 NPK Đầu Trâu TE (20-20-15)

kg

 

15.000

 

 Phân KCL (Canada)

kg

 

11.800

 

 Phân KCL (Israel)

kg

 

11.500

 

 Super lân (Long Thành)

kg

 

3.000

 

 Urea (Liên Xô)

kg

 

9.800

 

 Urea (Phú Mỹ)

kg

 

10.000

-200

 Urea (Trung Quốc)

kg

 

9.400

-200

Thuốc Bảo vệ thực vật

Thuốc trừ bệnh

 

 

 

 Beam (gói 100g)

gói

 

 

 Fuan (480 ml)

chai

 

 

 Regent 800 WG

gói

 

 

 Tilt Super (250 ml)

chai

 

 

 Trozol 75 (gói 100g)

gói

 

 

 Nativo (6g)

gói

 

 

 Amista Top

chai

 

 

 Filia (250 ml)

chai

 

 

 Validacine 3L (500 ml) - Nhật

chai

 

 

 Validacine 5L (500ml) - TQ

chai

 

 

Thuốc trừ cỏ

 

 

 

 Dibuta 60 EC

chai

 

 

 Nominee (100 ml)

chai

 

 

 Whip’s (100cc)

chai

 

 

Thuốc trừ sâu

 

 

 

 Basa (480 ml) (Nhật)

chai

 

 

 Padan (Trung Quốc)

gói

 

 

 Padan (Nhật)

gói

 

 

Thuốc trừ rầy

 

 

 

 Chess 50WG (15g)

gói

 

 

 Oshin 20WG (6,5g)

gói

 

 

 


Giá Phân bón

STT

Tên

Thị trường

Ngày

Giá

Loại giá

ĐVT

 1810

 DAP (china) hạt xanh bao tiếng anh

 Tân Quy (TPHCM)

 28/05/2013

 13.300

 đã có Vat

 đ/kg

 1809

 DAP (china) hạt nâu tiếng anh

 Tân Quy (TPHCM)

 28/05/2013

 12.250

 đã có Vat

 đ/kg

 1808

 DAP (china) hạt nâu bao tiếng TQ

 Tân Quy (TPHCM)

 28/05/2013

 12.100

 đã có Vat

 đ/kg

 1807

 DAP 16-44 (china) hạt xanh bao tiếng anh

 Tân Quy (TPHCM)

 28/05/2013

 12.200

 đã có Vat

 đ/kg

 1806

 DAP Đình Vũ (Giá tham khảo)

 Tân Quy (TPHCM)

 28/05/2013

 11.000

 đã có Vat

 đ/kg

 1805

 UREA (china) hạt đục (giá tham khảo)

 Tân Quy (TPHCM)

 28/05/2013

 9.800

 đã có Vat

 đ/kg

 1804

 UREA (china) hạt trong

 Tân Quy (TPHCM)

 28/05/2013

 8.850

 đã có Vat

 đ/kg

 1803

 UREA Phú Mỹ hạt trong (giá tham khảo)

 Tân Quy (TPHCM)

 28/05/2013

 9.500

 đã có Vat

 đ/kg

 1802

 UREA Cà Mau hạt đục (giá tham khảo)

 Tân Quy (TPHCM)

 28/05/2013

 9.100

 đã có Vat

 đ/kg

 1801

 Kali (Israel) hạt

 Tân Quy (TPHCM)

 28/05/2013

 10.700

 đã có Vat

 đ/kg

 1800

 Kali (Russia) bột "màu đỏ"

 Tân Quy (TPHCM)

 28/05/2013

 10.450

 đã có Vat

 đ/kg

 1799

 Kali (Israel) bột "màu đỏ"

 Tân Quy (TPHCM)

 28/05/2013

 10.450

 đã có Vat

 đ/kg

 1798

 SA (Japan) trắng

 Tân Quy (TPHCM)

 28/05/2013

 5.800

 đã có Vat

 đ/kg

 1797

 SA (china) hạt nhuyễn

 Tân Quy (TPHCM)

 28/05/2013

 4.000

 đã có Vat

 đ/kg

 1796

 SA (China) hạt trắng

 Tân Quy (TPHCM)

 28/05/2013

 5.100

 đã có Vat

 đ/kg

 1795

 DAP (china) hạt xanh bao tiếng anh

 Tân Quy (TPHCM)

 13/03/2013

 13.750

 đã có Vat

 đ/kg

 1794

 DAP (china) hạt nâu tiếng anh

 Tân Quy (TPHCM)

 13/03/2013

 12.700

 đã có Vat

 đ/kg

 1793

 DAP (china) hạt nâu bao tiếng TQ

 Tân Quy (TPHCM)

 13/03/2013

 12.600

 đã có Vat

 đ/kg

 1792

 DAP 16-44 (china) hạt xanh bao tiếng anh

 Tân Quy (TPHCM)

 13/03/2013

 12.600

 đã có Vat

 đ/kg

 1791

 DAP Đình Vũ (Giá tham khảo)

 Tân Quy (TPHCM)

 13/03/2013

 11.650

 đã có Vat

 đ/kg

 1790

 UREA (china) hạt trong

 Tân Quy (TPHCM)

 13/03/2013

 9.300

 đã có Vat

 đ/kg

 1789

 UREA Phú Mỹ hạt trong (giá tham khảo)

 Tân Quy (TPHCM)

 13/03/2013

 9.500

 đã có Vat

 đ/kg

 1788

 UREA Ninh Bình hạt trong (giá tham khảo)

 Tân Quy (TPHCM)

 13/03/2013

 9.300

 đã có Vat

 đ/kg

 1787

 UREA Cà Mau hạt đục (giá tham khảo)

 Tân Quy (TPHCM)

 13/03/2013

 9.350

 đã có Vat

 đ/kg

 1786

 Kali (Israel) hạt

 Tân Quy (TPHCM)

 13/03/2013

 10.900

 đã có Vat

 đ/kg

 1785

 Kali (Russia) bột "màu đỏ"

 Tân Quy (TPHCM)

 13/03/2013

 10.500

 đã có Vat

 đ/kg

 1784

 Kali (Israel) bột "màu đỏ"

 Tân Quy (TPHCM)

 13/03/2013

 10.600

 đã có Vat

 đ/kg

 1783

 SA (Japan) trắng

 Tân Quy (TPHCM)

 13/03/2013

 6.000

 đã có Vat

 đ/kg

 1782

 SA (china) hạt nhuyễn

 Tân Quy (TPHCM)

 13/03/2013

 4.500

 đã có Vat

 đ/kg

 1781

 SA (China) hạt trắng

 Tân Quy (TPHCM)

 13/03/2013

 5.400

 đã có Vat

 đ/kg

 1780

 DAP (china) hạt xanh bao tiếng anh

 Tân Quy (TPHCM)

 21/01/2013

 13.800

 đã có Vat

 đ/kg

 1779

 DAP (china) hạt nâu

 Tân Quy (TPHCM)

 21/01/2013

 12.600

 đã có Vat

 đ/kg

 1778

 DAP (china) hạt nâu bao tiếng TQ

 Tân Quy (TPHCM)

 21/01/2013

 12.300

 đã có Vat

 đ/kg

 1777

 DAP 16-44 (china) hạt xanh bao tiếng anh

 Tân Quy (TPHCM)

 21/01/2013

 12.200

 đã có Vat

 đ/kg

 1776

 DAP Đình Vũ (Giá tham khảo)

 Tân Quy (TPHCM)

 21/01/2013

 11.600

 đã có Vat

 đ/kg

 1775

 UREA (china) hạt trong

 Tân Quy (TPHCM)

 21/01/2013

 8.800

 đã có Vat

 đ/kg

 1774

 UREA Phú Mỹ hạt trong (giá tham khảo)

 Tân Quy (TPHCM)

 21/01/2013

 8.900

 đã có Vat

 đ/kg

 1773

 UREA Ninh Bình hạt trong (giá tham khảo)

 Tân Quy (TPHCM)

 21/01/2013

 8.800

 đã có Vat

 đ/kg

 1772

 UREA Cà Mau hạt đục (giá tham khảo)

 Tân Quy (TPHCM)

 21/01/2013

 9.100

 đã có Vat

 đ/kg

 1771

 Kali (Israel) hạt

 Tân Quy (TPHCM)

 21/01/2013

 11.200

 đã có Vat

 đ/kgVăn bản mới
Quyết định ban hành thiết kế mẫu các công trình điểm tập kết, Trạm trung chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh theo cơ chế đầu tư đặc thù trong nông thôn mới. Ngày:20/1/2014. Số:231/QĐ-UBNDfile
Quyết định Ban hành thiết kế điển hình các công trình thuộc hạ tầng văn hoá xã hội cấp thôn, xã trên địa bàn tỉnh theo cơ chế đầu tư đặc thù trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới . Ngày:20/1/2014. Số:230/QĐ-UBNDfile
Quyết định phân bổ kế hoạch vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2014 . Ngày:17/1/2014. Số:197/QĐ-UBNDfile
V/v hướng dẫn công tác cắm mốc giới ngoài thực địa quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới. Ngày:9/1/2014. Số:17/SXD-PQHfile
Nghị quyết 96/2013/NQ-HĐND về Quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước các cấp cho các nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam . Ngày:12/12/2013. Số:96/2013/NQ-HĐNDfile
Thông báo 443/TB-UBND bổ sung các xã triên khai thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015. Ngày:9/12/2013. Số:443/TB-UBND file
Thông tư liên tịch, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Ngày:2/12/2013. Số:51/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTCfile
v/v báo cáo định kỳ tình hình triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Ngày:2/12/2013. Số:24/BCĐNTMfile
V/v báo cáo kết quả giải ngân vốn năm 2013 và dự kiến kế hoạch vốn năm 2014. Ngày:30/10/2013. Số:21/BCĐNTMfile
Thông tư 41/2013/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới . Ngày:4/10/2013. Số:41/2013/TT-BNNPTNTfile
Thông báo thay đổi địa điểm làm việc của Văn phòng điều phối. Ngày:25/9/2013. Số:1/TB-VPĐPfile
Công văn báo cáo các mô hình tiêu biểu trong nông thôn mới. Ngày:25/9/2013. Số:35/VPĐPfile
QUYẾT ĐỊNH Quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với Ban Chỉ đạo, cán bộ chuyên trách,cán bộ kiêm nhiệm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2010-2020 . Ngày:17/9/2013. Số:2843/QĐ-UBNDfile

[Xem tiếp]
Liên kết website

Thông Tin Truyền Thông
Tổng số lượt truy cập

Thư viện ảnh