Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng dịch chủ động cho đàn gia súc, gia cầm
Ngày 29/10, Chủ tịch UBND tỉnh có công điện gửi Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan về tăng cường công tác phòng dịch chủ động cho đàn gia súc, gia cầm.

Từ đầu năm đến nay, một số dịch bệnh nguy hiểm đã xảy ra trên đàn gia súc, gia cầm tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh như dịch Cúm gia cầm, dịch Tai xanh trên lợn, dịch Lở mồm long móng ở gia súc. Cùng với diễn biến phức tạp của các loại dịch bệnh nói trên, hiện nay thời tiết bắt đầu chuyển lạnh làm giảm sức đề kháng của đàn gia súc, gia cầm; tình hình mưa bão, lũ lụt diễn biến phức tạp kéo theo các loại mầm bệnh trôi nổi và phát tán rộng; việc buôn bán gia súc, gia cầm lậu qua biên giới vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt và đang có dấu hiệu gia tăng trở lại; nhiều hộ chăn nuôi bắt đầu tập trung tái đàn phục vụ nhu cầu thực phẩm trong dịp Tết Nguyên Đán 2014,… nên nguy cơ dịch bệnh tái phát và lây lan diện rộng trong những tháng cuối năm là rất cao.

Để triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Công điện số 14/CĐ-BNN-TY ngày 10/10/2013 về việc tăng cường công tác phòng dịch chủ động cho đàn gia súc, gia cầm; Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam yêu cầu các Sở, Ban, ngành và các địa phương triển khai thực hiện một số nội dung sau:
 
1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh cho động vật tại Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 và phòng chống bệnh Dại tại Nghị định số 05/2007/NĐ-CP ngày 09/01/2007. Các quy định và hướng dẫn kỹ thuật phòng chống từng bệnh cụ thể thực hiện theo các văn bản hiện hành của Bộ, ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và PTNT.
- Tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng đến người chăn nuôi, từng cộng đồng dân cư, chính quyền các cấp và các tổ chức đoàn thể về quyền lợi, trách nhiệm trong việc chủ động phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm nhằm phát triển chăn nuôi, cung cấp thực phẩm an toàn cho xã hội, giảm thiểu nguy cơ lây truyền một số bệnh nguy hiểm cho người.
- Chỉ đạo tổ chức phòng bệnh chủ động bằng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm theo đúng kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, đặc biệt chú ý phòng các bệnh Cúm gia cầm, Lở mồm long móng ở gia súc, Tai xanh ở lợn, bệnh Dại trên chó và các bệnh bắt buộc phải phòng bệnh bằng vắc xin theo Quyết định số 63/2005/QĐ-BNN ngày 13/10/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Rà soát và triển khai tiêm phòng bổ sung tại các địa bàn có tỷ lệ tiêm phòng thấp.
- Phát động đợt tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường trong tháng 11/2013 để tiêu diệt mầm bệnh. Nội dung tiêu độc khử trùng thực hiện theo văn bản số 1377/BNN-TY ngày 24/4/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng.
- Chỉ đạo tăng cường giám sát chặt chẽ các địa bàn có ổ dịch cũ, phát hiện sớm các ổ dịch gia súc, gia cầm để xử lý kịp thời khi còn trong diện hẹp; củng cố hệ thống báo cáo dịch, nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống dịch đảm bảo thông tin chính xác, kịp thời và cập nhật thường xuyên.
- Đối với các huyện giáp biên giới với Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ngăn chặn triệt để, có hiệu quả việc nhập lậu gia súc, gia cầm qua biên giới và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
 
2. Sở Nông nghiệp và PTNT
- Rà soát, cân đối nguồn hóa chất; xây dựng kế hoạch về kinh phí mua hóa chất phục vụ cho tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng.
- Phối hợp với các ngành liên quan tăng cường công tác kiểm dịch động vật và kiểm soát giết mổ; kiểm soát chặt chẽ việc lưu thông, vận chuyển gia súc, gia cầm và các sản phẩm của gia súc, gia cầm trên địa bàn toàn tỉnh.
- Tiếp tục thực hiện việc theo dõi, giám sát các ổ dịch cũ, vùng có nguy cơ cao nhằm chủ động phát hiện, xử lý kịp thời, triệt để và đề xuất các biện pháp phòng, chống dịch.
 
3. Sở Y tế: thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ diễn biến tình hình bệnh (các bệnh lây truyền từ động vật sang người) và hướng dẫn cụ thể các biện pháp phòng, chống bệnh trên người; chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư, hóa chất, các trang thiết bị, phương tiện cần thiết để xử lý kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra ở người, đồng thời chuẩn bị phương án ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra trên người.
 
4. Sở Tài chính: tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm theo đề xuất của các địa phương và các ngành liên quan để đảm bảo triển khai các hoạt động phòng, chống dịch đạt hiệu quả.

5. Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Quảng Nam, Cổng Thông tin điện tử tỉnh: phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và PTNT tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền rộng rãi các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm để nhân dân biết và phòng, chống hiệu quả.

Linh Chi


Văn bản mới
Quyết định ban hành thiết kế mẫu các công trình điểm tập kết, Trạm trung chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh theo cơ chế đầu tư đặc thù trong nông thôn mới. Ngày:20/1/2014. Số:231/QĐ-UBNDfile
Quyết định Ban hành thiết kế điển hình các công trình thuộc hạ tầng văn hoá xã hội cấp thôn, xã trên địa bàn tỉnh theo cơ chế đầu tư đặc thù trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới . Ngày:20/1/2014. Số:230/QĐ-UBNDfile
Quyết định phân bổ kế hoạch vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2014 . Ngày:17/1/2014. Số:197/QĐ-UBNDfile
V/v hướng dẫn công tác cắm mốc giới ngoài thực địa quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới. Ngày:9/1/2014. Số:17/SXD-PQHfile
Nghị quyết 96/2013/NQ-HĐND về Quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước các cấp cho các nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam . Ngày:12/12/2013. Số:96/2013/NQ-HĐNDfile
Thông báo 443/TB-UBND bổ sung các xã triên khai thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015. Ngày:9/12/2013. Số:443/TB-UBND file
Thông tư liên tịch, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Ngày:2/12/2013. Số:51/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTCfile
v/v báo cáo định kỳ tình hình triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Ngày:2/12/2013. Số:24/BCĐNTMfile
V/v báo cáo kết quả giải ngân vốn năm 2013 và dự kiến kế hoạch vốn năm 2014. Ngày:30/10/2013. Số:21/BCĐNTMfile
Thông tư 41/2013/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới . Ngày:4/10/2013. Số:41/2013/TT-BNNPTNTfile
Thông báo thay đổi địa điểm làm việc của Văn phòng điều phối. Ngày:25/9/2013. Số:1/TB-VPĐPfile
Công văn báo cáo các mô hình tiêu biểu trong nông thôn mới. Ngày:25/9/2013. Số:35/VPĐPfile
QUYẾT ĐỊNH Quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với Ban Chỉ đạo, cán bộ chuyên trách,cán bộ kiêm nhiệm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2010-2020 . Ngày:17/9/2013. Số:2843/QĐ-UBNDfile

[Xem tiếp]
Liên kết website

Thông Tin Truyền Thông
Tổng số lượt truy cập

Thư viện ảnh