Phụ nữ Tiên Phước xây dựng nông thôn mới
Trong năm qua, Hội LHPN huyện Tiên Phước đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM).
Chung tay

Chung tay xây dựng NTM, Hội LHPN huyện Tiên Phước đẩy mạnh phong trào “5 không, 3 sạch” do Trung ương hội phát động trong chị em hội viên. Các cấp hội thực hiện tuyên truyền sâu nội dung “5 không, 3 sạch” gắn với tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các văn bản pháp luật liên quan đến phụ nữ và trẻ em, kiến thức nuôi dạy con, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Để thực hiện có hiệu quả, Hội LHPN huyện chú trọng xây dựng các mô hình như: “phụ nữ với môi trường”; “nhà sạch - vườn đẹp”; phụ nữ giúp nhau thoát nghèo và phụ nữ đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng. Trong năm, hội đã vận động, tuyên truyền cho hội viên các kiến thức, kỹ năng về vệ sinh môi trường, xử lý phân loại rác thải và xây dựng hố rác tại nhà với hơn 2.000 hội viên đăng ký tham gia thực hiện. Thành lập 4 tổ phụ nữ xây dựng hố rác tại nhà ở các xã Tiên Ngọc, Tiên An, Tiên Sơn và Tiên Hà. Tổ chức lập biển “Đoạn đường tự quản” với chiều dài hơn 6,3km thu hút hơn 1.000 hội viên tham gia. Tổ chức vận động các gia đình tham gia quét dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu gom rác thải và xử lý đúng nơi quy định, thực hiện trồng cây xanh.

Hội LHPN huyện Tiên Phước với những cách làm hay đã giúp cho không ít hội viên thoát nghèo bền vững. Ảnh: N.H
Hội LHPN huyện Tiên Phước với những cách làm hay đã giúp cho không ít hội viên thoát nghèo bền vững. Ảnh: N.H

Bên cạnh đó, mô hình “nhà sạch - vườn đẹp” bước đầu mang lại hiệu quả. Hiện có 11 tổ, với 194 hộ đăng ký tham gia, mỗi tháng sinh hoạt 1 lần. Các thành viên trong mô hình “nhà sạch - vườn đẹp” mỗi tháng đóng góp quỹ từ 10 - 50 nghìn đồng và góp vốn quay vòng, mỗi tháng 100 nghìn đồng giúp đỡ các gia đình khó khăn phát triển kinh tế. Ngoài ra, các thành viên còn tổ chức góp công lao động, hằng tháng tham gia dọn vệ sinh vườn - nhà cho từng thành viên. Bà Trần Thị Diệu Hồng - Chủ tịch Hội LHPN huyện Tiên Phước cho biết: “Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, vận động được xem là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên ở tất cả cơ sở hội. Đây là yếu tố quyết định thành công của cuộc vận động xây dựng NTM. Ngoài ra, chúng tôi cũng tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, quan tâm giúp đỡ các cơ sở hội còn yếu kém, nhân rộng những mô hình điển hình mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, giúp cho hội viên hiểu rõ, nắm bắt được các mục tiêu, tiêu chí xây dựng NTM”.

Chia sẻ trách nhiệm

LHPN huyện Tiên Phước còn đẩy mạnh hoạt động giúp đỡ các phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Đến nay đã giúp đỡ cho hơn 4.660 hộ hội viên vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện với gần 115,5 tỷ đồng để phát triển kinh tế gia đình. Hội thành lập nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả như: mô hình trồng chuối ở xã Tiên Sơn, Tiên Ngọc, Tiên Lãnh có hơn 50 hộ đăng ký tham gia; 5 CLB giúp nhau phát triển kinh tế với 115 thành viên; mô hình trồng gừng tại xã Tiên Hà có 17 hộ đăng ký tham gia; sản xuất trồng nếp cái hương bầu tại xã Tiên An, có 10 thành viên tham gia và các mô hình tổ, nhóm, CLB nuôi gà thả vườn, nuôi heo nái, tiểu thương... Hội đã duy trì được 151 tổ góp vốn quay vòng, giúp nhau vượt khó, có hơn 2.000 người tham gia với số tiền hơn 450 triệu đồng. Trong năm 2013, đã giúp đỡ cho 626 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo, 87 hộ do phụ nữ làm lao động chính. Không chỉ đứng ra tín chấp để chị em vay vốn, Hội LHPN còn phối hợp tổ chức 23 lớp tập huấn, đào tạo nghề cho hội viên; giới thiệu việc làm cho 318 chị tại các công ty, xí nghiệp trên địa bàn huyện. Trong năm, Hội LHPN huyện và cơ sở đã vận động đóng góp quỹ “mái ấm tình thương” tiến hành xây mới, sửa chữa 4 ngôi nhà và tặng 16 sổ tiết kiệm cho các gia đình hội viên gặp khó khăn.

Ngoài ra, phụ nữ huyện Tiên Phước còn tham gia vận động hiến đất, góp công làm đường giao thông nông thôn. Năm 2013, hội đã vận động hội viên hiến được hơn 27m2 đất, gần 55 triệu đồng tiền mặt ủng hộ, hơn 2.000 ngày công lao động và tham gia hiến hơn 4.500 loại cây ăn quả và các loại cây có giá trị kinh tế. Điển hình như gia đình chị Phạm Thị Bin (thôn 4, Tiên Mỹ) hiến hơn 100m2 đất để làm trường mẫu giáo, gia đình chị Mai Thị Thu Hà (Tiên Lãnh) hiến hơn 180m2 đất xây dựng nhà cộng đồng thôn… “Để đạt được những kết quả trên, chúng tôi luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có đủ bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực nhiệt tình với công việc. Nhờ vậy, chất lượng hoạt động của hội cơ sở từng bước được nâng lên, đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động góp phần cùng với địa phương xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh” - Bà Trần Thị Diệu Hồng - Chủ tịch Hội LHPN huyện Tiên Phước khẳng định.

                                                                                                                         Theo Báo Quảng Nam


Văn bản mới
Quyết định ban hành thiết kế mẫu các công trình điểm tập kết, Trạm trung chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh theo cơ chế đầu tư đặc thù trong nông thôn mới. Ngày:20/1/2014. Số:231/QĐ-UBNDfile
Quyết định Ban hành thiết kế điển hình các công trình thuộc hạ tầng văn hoá xã hội cấp thôn, xã trên địa bàn tỉnh theo cơ chế đầu tư đặc thù trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới . Ngày:20/1/2014. Số:230/QĐ-UBNDfile
Quyết định phân bổ kế hoạch vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2014 . Ngày:17/1/2014. Số:197/QĐ-UBNDfile
V/v hướng dẫn công tác cắm mốc giới ngoài thực địa quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới. Ngày:9/1/2014. Số:17/SXD-PQHfile
Nghị quyết 96/2013/NQ-HĐND về Quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước các cấp cho các nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam . Ngày:12/12/2013. Số:96/2013/NQ-HĐNDfile
Thông báo 443/TB-UBND bổ sung các xã triên khai thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015. Ngày:9/12/2013. Số:443/TB-UBND file
Thông tư liên tịch, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Ngày:2/12/2013. Số:51/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTCfile
v/v báo cáo định kỳ tình hình triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Ngày:2/12/2013. Số:24/BCĐNTMfile
V/v báo cáo kết quả giải ngân vốn năm 2013 và dự kiến kế hoạch vốn năm 2014. Ngày:30/10/2013. Số:21/BCĐNTMfile
Thông tư 41/2013/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới . Ngày:4/10/2013. Số:41/2013/TT-BNNPTNTfile
Thông báo thay đổi địa điểm làm việc của Văn phòng điều phối. Ngày:25/9/2013. Số:1/TB-VPĐPfile
Công văn báo cáo các mô hình tiêu biểu trong nông thôn mới. Ngày:25/9/2013. Số:35/VPĐPfile
QUYẾT ĐỊNH Quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với Ban Chỉ đạo, cán bộ chuyên trách,cán bộ kiêm nhiệm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2010-2020 . Ngày:17/9/2013. Số:2843/QĐ-UBNDfile

[Xem tiếp]
Liên kết website

Thông Tin Truyền Thông
Tổng số lượt truy cập

Thư viện ảnh