Cần giữ mực nước trên ruộng từ 3 - 5cm để tăng khả năng chống rét cho cây lúa
Đến thời điểm này, nông dân huyện Núi Thành cơ bản sạ cấy xong 4.000ha lúa vụ đông xuân 2013 - 2014 theo kế hoạch.

Hiện nay, những trà lúa chân nước trời đang giai đoạn mạ - đẻ nhánh, lúa chủ động nước đang giai đoạn mạ. Những ngày qua, thời tiết mưa lạnh, trên lúa nước trời xuất hiện sâu phao, sâu cuốn lá nhỏ, bọ trĩ, ruồi đục nõn, ốc bươu vàng, chuột gây hại. Để đảm bảo cho lúa đông xuân sinh trưởng phát triển tốt, nông dân huyện Núi Thành tiến hành tỉa dặm và bón phân thúc kịp thời với những trà lúa sạ trước để lúa đẻ nhánh tập trung. Theo khuyến cáo của Trạm Bảo vệ thực vật huyện Núi Thành, bà con nông dân không nên bón phân khi trời rét lạnh và âm u kéo dài. Khi trời rét lạnh như hiện nay, cần giữ mực nước trên ruộng từ 3 - 5cm để tăng khả năng chống rét cho cây lúa.

Đối với những chân ruộng bị bọ trĩ, ruồi đục nõn và một số loại sâu bệnh khác gây hại, cần tăng cường bón phân chăm sóc giúp cây lúa phát triển, nhanh hồi phục. Khi cần thiết có thể sử dụng các loại thuốc đặc hiệu để phun trừ, cần ra quân diệt chuột đồng loạt và thu nhặt ốc bươu vàng để bảo vệ lúa.

                                                                                                                         Theo Báo Quảng Nam


Văn bản mới
Quyết định ban hành thiết kế mẫu các công trình điểm tập kết, Trạm trung chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh theo cơ chế đầu tư đặc thù trong nông thôn mới. Ngày:20/1/2014. Số:231/QĐ-UBNDfile
Quyết định Ban hành thiết kế điển hình các công trình thuộc hạ tầng văn hoá xã hội cấp thôn, xã trên địa bàn tỉnh theo cơ chế đầu tư đặc thù trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới . Ngày:20/1/2014. Số:230/QĐ-UBNDfile
Quyết định phân bổ kế hoạch vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2014 . Ngày:17/1/2014. Số:197/QĐ-UBNDfile
V/v hướng dẫn công tác cắm mốc giới ngoài thực địa quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới. Ngày:9/1/2014. Số:17/SXD-PQHfile
Nghị quyết 96/2013/NQ-HĐND về Quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước các cấp cho các nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam . Ngày:12/12/2013. Số:96/2013/NQ-HĐNDfile
Thông báo 443/TB-UBND bổ sung các xã triên khai thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015. Ngày:9/12/2013. Số:443/TB-UBND file
Thông tư liên tịch, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Ngày:2/12/2013. Số:51/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTCfile
v/v báo cáo định kỳ tình hình triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Ngày:2/12/2013. Số:24/BCĐNTMfile
V/v báo cáo kết quả giải ngân vốn năm 2013 và dự kiến kế hoạch vốn năm 2014. Ngày:30/10/2013. Số:21/BCĐNTMfile
Thông tư 41/2013/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới . Ngày:4/10/2013. Số:41/2013/TT-BNNPTNTfile
Thông báo thay đổi địa điểm làm việc của Văn phòng điều phối. Ngày:25/9/2013. Số:1/TB-VPĐPfile
Công văn báo cáo các mô hình tiêu biểu trong nông thôn mới. Ngày:25/9/2013. Số:35/VPĐPfile
QUYẾT ĐỊNH Quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với Ban Chỉ đạo, cán bộ chuyên trách,cán bộ kiêm nhiệm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2010-2020 . Ngày:17/9/2013. Số:2843/QĐ-UBNDfile

[Xem tiếp]
Liên kết website

Thông Tin Truyền Thông
Tổng số lượt truy cập

Thư viện ảnh