Khung lịch thời vụ thả nuôi tôm nước lợ
Để đảm bảo kế hoạch nuôi tôm nước lợ năm 2014 và nhằm hạn chế thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, Tổng cục Thủy sản đã có công văn hướng dẫn thực hiện khung lịch thời vụ thả nuôi nước lợ năm 2014.
Theo đó, đối với các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thừa Thiên - Huế, nuôi tôm sú thâm canh, bán thâm canh thả giống từ tháng 4-6.2014. Nuôi tôm sú quảng canh cải tiến, thả giống từ tháng 4-9.2014, có thể kết hợp nuôi cua, cá nước lợ. Nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát thả giống từ tháng 2-9.2014 (một số địa phương như Quảng Nam, Bình Định có thể nuôi đến tháng 12). Nuôi vùng triều thả giống từ tháng 3-7.2014.

Đối với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Thuận, nuôi tôm sú thả giống từ tháng 3-7.2014, nuôi tôm thẻ chân trắng thả giống từ tháng 2-10.2014.

Thu hoạch tôm nuôi ở Sóc Trăng
Thu hoạch tôm nuôi ở Sóc Trăng

Đối với các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Định, nuôi tôm sú thả giống từ tháng 3-7.2014, nuôi tôm thẻ chân trắng thả giống từ tháng 2-10.2014.

Đối với các tỉnh Đông Nam Bộ (Đồng Nai, Bà Rịa -Vũng Tàu, TP.Hồ Chí Minh), nuôi tôm sú thả giống từ tháng 2-7.2014, nuôi tôm thẻ chân trắng từ tháng 2-8.2014.

Đối với các tỉnh ven biển vùng đồng bằng sông Cửu Long, nuôi tôm sú thâm canh, bán thâm canh thả giống rải vụ từ tháng 1-8.2014 và tháng 11-12.2014. Nuôi quảng canh cải tiến chuyên tôm thả giống từ tháng 1-9.2014 và tháng 10-12.2014. Nuôi quảng canh cải tiến kết hợp tôm sú với cua, cá, thả giống từ tháng 11 năm trước đến tháng 8 năm sau. Nuôi theo hình thức thu tỉa thả bù, thả giống rải vụ theo điều kiện của mỗi vùng, cách 1-1,5 tháng thả bù một lần. Nuôi luân canh tôm- lúa thả giống từ tháng 2-5.2014 và sạ lúa vào tháng 8-10.2014. Nuôi tôm thẻ chân trắng thả giống từ tháng 1-7.2014 và từ tháng 10-12.2014.

Trên cơ sở khung mùa vụ chung, Tổng cục Thủy sản đề nghị các sở NNPTNT xây dựng lịch mùa vụ thả giống cụ thể cho từng địa phương trong tỉnh/thành. Đối với những tỉnh trọng điểm về sản xuất tôm giống (Ninh Thuận, Bình Thuận, Bạc Liêu, Cà Mau) ngay từ đầu vụ tiến hành kiểm tra điều kiện sản xuất kinh doanh của cơ sở giống, sử dụng tôm bố mẹ theo quy định để đảm bảo tạo ra con giống chất lượng cao, sạch bệnh.
                                                                                                                                 Theo Dân việt

Văn bản mới
Quyết định ban hành thiết kế mẫu các công trình điểm tập kết, Trạm trung chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh theo cơ chế đầu tư đặc thù trong nông thôn mới. Ngày:20/1/2014. Số:231/QĐ-UBNDfile
Quyết định Ban hành thiết kế điển hình các công trình thuộc hạ tầng văn hoá xã hội cấp thôn, xã trên địa bàn tỉnh theo cơ chế đầu tư đặc thù trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới . Ngày:20/1/2014. Số:230/QĐ-UBNDfile
Quyết định phân bổ kế hoạch vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2014 . Ngày:17/1/2014. Số:197/QĐ-UBNDfile
V/v hướng dẫn công tác cắm mốc giới ngoài thực địa quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới. Ngày:9/1/2014. Số:17/SXD-PQHfile
Nghị quyết 96/2013/NQ-HĐND về Quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước các cấp cho các nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam . Ngày:12/12/2013. Số:96/2013/NQ-HĐNDfile
Thông báo 443/TB-UBND bổ sung các xã triên khai thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015. Ngày:9/12/2013. Số:443/TB-UBND file
Thông tư liên tịch, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Ngày:2/12/2013. Số:51/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTCfile
v/v báo cáo định kỳ tình hình triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Ngày:2/12/2013. Số:24/BCĐNTMfile
V/v báo cáo kết quả giải ngân vốn năm 2013 và dự kiến kế hoạch vốn năm 2014. Ngày:30/10/2013. Số:21/BCĐNTMfile
Thông tư 41/2013/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới . Ngày:4/10/2013. Số:41/2013/TT-BNNPTNTfile
Thông báo thay đổi địa điểm làm việc của Văn phòng điều phối. Ngày:25/9/2013. Số:1/TB-VPĐPfile
Công văn báo cáo các mô hình tiêu biểu trong nông thôn mới. Ngày:25/9/2013. Số:35/VPĐPfile
QUYẾT ĐỊNH Quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với Ban Chỉ đạo, cán bộ chuyên trách,cán bộ kiêm nhiệm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2010-2020 . Ngày:17/9/2013. Số:2843/QĐ-UBNDfile

[Xem tiếp]
Liên kết website

Thông Tin Truyền Thông
Tổng số lượt truy cập

Thư viện ảnh