Kinh nghiệm bước đầu trong bao tiêu sản phẩm cánh đồng mẫu

Vụ Hè thu năm 2012, HTX DVNN và KDTH Tam An 2-Phú Ninh đã cùng vơí nông dân địa phương tiến hành sản xuất trên diện tích 36 ha cánh đồng mẫu tại 2 thôn An Thọ và An Thiện-Tam An. Bên cạnh đó, HTX cũng đã đảm nhiệm vai trò cung ứng dịch vụ, gắn với bao tiêu sản phẩm.

Ông Bùi Thanh Thọ-Chủ nhiệm HTX chia sẻ: Có được cơ hội này là do nhiều năm qua, HTX đã có kinh nghiệm trong tổ chức sản xuất giống lúa hàng hóa, liên kết với các công ty, doanh nghiệp trong thực hiện mô hình khảo nghiệm. Bởi vậy, đã góp phần tạo thuận lợi giúp HTX hoàn thành nhiệm vụ trong công tác phối hợp và tổ chức dịch vụ sản xuất. Điều đáng nói ở đây là quá trình tham gia, HTX đã có nhiều nỗ lực, thực hiện các dịch vụ khá trọn vẹn, và được nhân dân đồng tình hưởng ứng cao.

Theo trình bày của ông Thọ, đầu tiên, HTX quan tâm đến dịch vụ cung ứng nước tưới. Theo đó, HTX đã thành lập phương án triển khai nạo vét kênh mương, củng cố mạng lưới thủy nông viên nhằm điều hành cấp nước cho diện tích cánh đồng mẫu. Do việc đáp ứng tưới từ nguồn nước đập dâng trở ngại, HTX Tam An 1 đã hợp đồng máy động cơ bơm tát cả ngày đêm để có nước làm đất gieo sạ theo từng vùng. HTX đã chi phí số tiền trên 20 triệu đồng và trên 10 triệu đồng nạo vét kênh N10, chưa kể phần chi phí của UBND xã và đơn vị thi công đập…

Bên cạnh đó, HTX Tam An cũng sớm có kế hoạch trong chuẩn bị nguồn giống nguyên chủng, phân bón, thuốc BVTV đầy đủ cho 100% diện tích, đảm bảo chủng loại gắn với kế hoạch bố trí sản xuất giống lúa hàng hóa. HTX tiến hành họp dân nhiều lần ở đội sản xuất để bàn bạc thống nhất đồng bộ, từ tổ dịch vụ máy làm đất, ngâm ủ gieo sạ, cũng như mở lớp tập huấn triển khai các quy trình từ ngâm, ủ giống, bón phân và chăm sóc cây lúa. Riêng về phân bón, HTX đã ứng trước 100% lượng phân bón cho bà con nông dân, kể cả diện tích lúa giống hàng hóa và diện tích lúa thương phẩm, tổng số tiền lên đến 150 triệu đồng và các hộ nông dân có thể thanh toán lại vào cuối vụ sản xuất.

Trên cơ sở diện tích sản xuất giống, HTX Tam An 2 đã tập trung chỉ đạo khử lẫn tốt và tổ chức thu mua sản phẩm mới. Theo đó, HTX hợp đồng với máy gặt đập liên hợp để tiến hành gặt tập trung trên diện tích cánh đồng mẫu. Đồng thời tổ chức phơi sản phẩm tại sân HTX nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm giống. Và HTX đã thu mua lúa giống hàng hóa tươi cho nông dân tham gia cánh đồng mẫu như giống HT1 và tổ chức phơi tại sân HTX. Đến cuối vụ, HTX đã thu mua 100% diện tích giống sản xuất trên cánh đồng, số lượng khoảng 120 tấn, tăng giá trị thu nhập cho bà con nông dân trên 100 triệu đồng so với thóc thương phẩm. Nhìn chung, đối với công tác dịch vụ và tham gia phối hợp trong chỉ đạo sản xuất cánh đồng mẫu của HTX Tam An 2 đã mang lại hiệu quả cao cho bà con nông dân.

Đánh giá những bước đầu về việc phối hợp sản xuất cũng như bao tiêu sản phẩm trên cánh đồng mẫu, ông Bùi Thanh Thọ-CN HTX Tam An 2 tâm sự: Mô hình cánh đồng mẫu thuận lợi cho các nhà đầu tư tiếp cận, liên kết để giúp bà con nông dân. Sản xuất tập trung, thu hoạch tập trung là điều kiện hình thành các loại hình tổ hợp tác, giảm áp lực của lao động vụ mùa, khi đưa cơ giới hóa vào sản xuất lại tạo điều kiện chuyển dịch nông thôn. Bên cạnh đó, việc HTX tham gia dịch vụ trọn gói cho bà con nông dân đảm bảo được hiệu quả, tránh tình hình tư thương ép giá đối với vật tư nông nghiệp. Qua sản xuất giống hàng hóa, đã tăng thêm giá trị thu nhập cho kinh tế hộ.

Đây là những kinh nghiệm đầu tiên của HTX Tam An 2. Để đảm bảo công tác này tốt hơn, theo ông Thọ, thời gian đến, HTX hướng đến việc hợp đồng với các công ty, doanh nghiệp sản xuất 100% diện tích cánh đồng mẫu. Là sản xuất giống lúa hàng hóa và sản xuất lúa chất lượng cao. HTX làm tốt hơn trong công tác chỉ đạo dịch vụ sản xuất từ đầu đến cuối để nâng cao giá trị sản phẩm. Đồng thời sẽ tổ chức cùng sản xuất giống cấy G2 siêu nguyên chủng và đưa vào sản xuất khảo nghiệm ở cánh đồng mẫu để nhân dân được tiếp cận cơ chế hưởng lợi của các chương trình khuyến nông.

Một giải pháp mà HTX cũng đang hướng đến là hoàn thành dự án xây dựng lò sấy giống lúa ở vụ ĐX, hợp đồng với trường ĐH nông nghiệp Huế để xây dựng và phục vụ sản xuất lúa giống hàng hóa, phục vụ cánh đồng mẫu. Bên cạnh đó, đảm bảo việc cung ứng giống để nông dân sớm tiếp cận với một số giống mới cho năng suất cao, và đảm bảo thuốc BVTV đặc hiệu, tránh chất lượng kém. HTX cũng khuyến cáo nông dân đưa sản phẩm phân viên NK của HTX vào sản xuất. Đồng thời, phát huy tốt trách nhiệm và xây dựng cơ chế hỗ trợ đầu tư nâng cấp công trình phục vụ tưới tiêu, xây dựng GT nội đồng nhằm với nhà nước từng bước đầu tư các công trình phục vụ sản xuất./.

Nhất Linh (Đài truyền Thanh Phú Ninh)


Văn bản mới
Quyết định ban hành thiết kế mẫu các công trình điểm tập kết, Trạm trung chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh theo cơ chế đầu tư đặc thù trong nông thôn mới. Ngày:20/1/2014. Số:231/QĐ-UBNDfile
Quyết định Ban hành thiết kế điển hình các công trình thuộc hạ tầng văn hoá xã hội cấp thôn, xã trên địa bàn tỉnh theo cơ chế đầu tư đặc thù trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới . Ngày:20/1/2014. Số:230/QĐ-UBNDfile
Quyết định phân bổ kế hoạch vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2014 . Ngày:17/1/2014. Số:197/QĐ-UBNDfile
V/v hướng dẫn công tác cắm mốc giới ngoài thực địa quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới. Ngày:9/1/2014. Số:17/SXD-PQHfile
Nghị quyết 96/2013/NQ-HĐND về Quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước các cấp cho các nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam . Ngày:12/12/2013. Số:96/2013/NQ-HĐNDfile
Thông báo 443/TB-UBND bổ sung các xã triên khai thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015. Ngày:9/12/2013. Số:443/TB-UBND file
Thông tư liên tịch, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Ngày:2/12/2013. Số:51/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTCfile
v/v báo cáo định kỳ tình hình triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Ngày:2/12/2013. Số:24/BCĐNTMfile
V/v báo cáo kết quả giải ngân vốn năm 2013 và dự kiến kế hoạch vốn năm 2014. Ngày:30/10/2013. Số:21/BCĐNTMfile
Thông tư 41/2013/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới . Ngày:4/10/2013. Số:41/2013/TT-BNNPTNTfile
Thông báo thay đổi địa điểm làm việc của Văn phòng điều phối. Ngày:25/9/2013. Số:1/TB-VPĐPfile
Công văn báo cáo các mô hình tiêu biểu trong nông thôn mới. Ngày:25/9/2013. Số:35/VPĐPfile
QUYẾT ĐỊNH Quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với Ban Chỉ đạo, cán bộ chuyên trách,cán bộ kiêm nhiệm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2010-2020 . Ngày:17/9/2013. Số:2843/QĐ-UBNDfile

[Xem tiếp]
Liên kết website

Thông Tin Truyền Thông
Tổng số lượt truy cập

Thư viện ảnh