Danh mục văn bản
   Trở về Lọc theo: 
STTSố ký hiệuThể loạiCơ quan ban hànhNgày ban hànhTrích yếuNgười kýChức vụ
243 231 QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh20/01/2014 Quyết định ban hành thiết kế mẫu các công trình điểm tập kết, Trạm trung chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh theo cơ chế đầu tư đặc thù trong nông thôn mới
Download văn bản:
Nguyễn Ngọc QuangPCTUBND tỉnh
246 230 QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh20/01/2014 Quyết định Ban hành thiết kế điển hình các công trình thuộc hạ tầng văn hoá xã hội cấp thôn, xã trên địa bàn tỉnh theo cơ chế đầu tư đặc thù trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Download văn bản:
Nguyễn Ngọc QuangPCT
244 197 QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh17/01/2014 Quyết định phân bổ kế hoạch vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2014
Download văn bản:
Lê Phước ThanhChủ tịch
242 17 SXD-PQH Công văn Sở Xây dựng09/01/2014 V/v hướng dẫn công tác cắm mốc giới ngoài thực địa quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới
Download văn bản:
Trần Bá TúPGĐ
240 96 2013/NQ-HĐND Nghị quyết HĐND tỉnh12/12/2013 Nghị quyết 96/2013/NQ-HĐND về Quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước các cấp cho các nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Download văn bản:
Nguyễn Văn SỹChủ tịch
239 443 TB-UBND Thông báo UBND tỉnh09/12/2013 Thông báo 443/TB-UBND bổ sung các xã triên khai thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015
Download văn bản:
Nguyễn Ngọc QuangPCT UBND
241 51 2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC Thông tư Bộ Nông nghiệp & PTNT, BKHĐT-BTC02/12/2013 Thông tư liên tịch, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
Download văn bản:
Cao Đức Phát, Bùi Quang Vinh, Đinh Tiến DũngBộ trưởng
238 24 BCĐNTM Công văn Ban Chỉ đạo tỉnh02/12/2013 v/v báo cáo định kỳ tình hình triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
Download văn bản:
Nguyễn Văn GặpPhó Trưởng ban
237 21 BCĐNTM Công văn Ban chỉ đạo tỉnh30/10/2013 V/v báo cáo kết quả giải ngân vốn năm 2013 và dự kiến kế hoạch vốn năm 2014
Download văn bản:
Nguyễn Văn GặpPhó Ban
236 41 2013/TT-BNNPTNT Thông tư Bộ NN04/10/2013 Thông tư 41/2013/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới
Download văn bản:
Cao Đức PhátBộ Trưởng
233 1 TB-VPĐP Thông báo Văn phòng điều phối25/09/2013 Thông báo thay đổi địa điểm làm việc của Văn phòng điều phối
Download văn bản:
Nguyễn Văn GặpChánh văn phòng
234 35 VPĐP Công văn VPĐP25/09/2013 Công văn báo cáo các mô hình tiêu biểu trong nông thôn mới
Download văn bản:
Nguyễn Văn GặpCVP
235 2843 QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh17/09/2013 QUYẾT ĐỊNH Quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với Ban Chỉ đạo, cán bộ chuyên trách,cán bộ kiêm nhiệm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2010-2020
Download văn bản:
Nguyễn Ngọc QuangPCTUBND tỉnh
229 317 TB-UBND Thông báo UBND tỉnh05/09/2013 THÔNG BÁO Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang tại Hội nghị Sơ kết 3 năm (2011 - 2013) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh
Download văn bản:
Nguyễn Ngọc TruyềnChánh VP
227 3111 UBND-KTN Công văn UBND tỉnh19/08/2013 Công văn về việc thực hiện cơ chế đầu tư đặc thù trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 19/8/2013
Download văn bản:
Nguyễn Ngọc QuangPCT UBND tỉnh
228 19 VPĐP Công văn VPĐP15/08/2013 DANH SÁCH, TẬP THỂ CÁ NHÂN TIÊU BIỂU TRONG 3 NĂM XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI ĐƯỢC TUYÊN DƯƠNG TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT 3 NĂM NÔNG THÔN MỚI NGÀY 22.8.2013
Download văn bản:
Nguyễn Văn GặpCVP
224 14 BCĐNTM Công văn BCĐ tỉnh07/08/2013 V/v báo cáo kế hoạch, nhu cầu vốn tiếp tục triển khai để đến năm 2015 đạt chuẩn xã nông thôn mới
Download văn bản:
Nguyễn Văn GặpPhó ban
225 3 2013/TT-BKHĐT Thông tư Bộ KHĐT07/08/2013 Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21/3/2013 của Thủ tướng chính phủ về bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
Download văn bản:
Bùi Quang VinhBộ Trưởng
223 1358 STC-ĐT Công văn Sở Tài chính05/08/2013 Công văn hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí thẩm định quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới
Download văn bản:
Thân Đức SửuPGĐ Sở TC
222 13 BCĐNTM Công văn Ban Chỉ đạo tỉnh31/07/2013 V/v nộp hồ sơ quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới
Download văn bản:
Nguyễn Văn GặpPhó Trưởng Ban
220 2564 UBND-KTN Công văn UBND tỉnh12/07/2013 V/v tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh
Download văn bản:
Nguyễn Ngọc QuangPCTUBND tỉnh
219 2366 UBND-KTTH Công văn UBND tỉnh01/07/2013 V/v thực hiện lồng ghép các nguồn vốn đầu tư thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013-2020
Download văn bản:
Nguyễn Ngọc QuangPCT UBND tỉnh
217 16 VPĐPNTM Công văn Văn phòng điều phối20/06/2013 V/v: báo cáo nhanh các nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ trong 3 năm (2011 - 2013) và một số nội dung liên quan đến thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.
Download văn bản:
Mai Đình LợiPhó Văn phòng
218 2232 UBND-KTN Công văn UBND tỉnh19/06/2013 Công văn giao nhiệm vụ thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Download văn bản:
Nguyễn Ngọc QuangPCT UBND tỉnh
221 5221 BCT-TTTN Công văn Bộ Công thương14/06/2013 Về quy hoạch chợ nông thôn mới
Download văn bản:
Nguyễn Xuân ChiênPhó Vụ trưởng
213 770 SNN&PTNT Công văn Sở NN&PTNT05/06/2013 Công văn báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
Download văn bản:
Nguyễn Văn GặpPGĐ Sở
216 1720 QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh30/05/2013 Quyết định phê duyệt Đề án kiện toàn bộ máy giúp việc Ban chỉ đạo các cấp của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
Download văn bản:
Nguyễn Ngọc QuangPCT UBND tỉnh
215 174 TB-UBND Thông báo UBND tỉnh15/05/2013 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang tại cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh (liên quan đến quy hoạch nông thôn mới)
Download văn bản:
Nguyễn Ngọc TruyềnChánh VP
208 26 CTCT-BCĐNTM Công văn Ban Chỉ đạo tỉnh24/04/2013 Chương trình công tác năm 2013 của BCĐNTM tỉnh
Download văn bản:
Lê Phước ThanhChủ tịch
209 30 CT-TU Chỉ thị Tỉnh ủy24/04/2013 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
Download văn bản:
Nguyễn Đức HảiBí Thư Tỉnh ủy
211 17 KH-BCĐNTM Kế hoạch Ban Chỉ đạo tỉnh23/04/2013 Kế hoạch tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới phát trên sóng Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam năm 2013
Download văn bản:
Nguyễn Văn GặpPhó Trưởng ban
210 1292 UBND-KTN Công văn UBND tỉnh15/04/2013 Công văn v/v tiếp tục kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch xây dựng xã NTM
Download văn bản:
Nguyễn Ngọc QuangPCT UBND tỉnh
207 498 QĐ-TTg Quyết định Thủ tướng CP21/03/2013 Quyết định bổ sung cơ chế đầu tư chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 2020
Download văn bản:
Vũ Văn NinhPhó Thủ tướng
206 342 QĐ-TTG Quyết định Thủ tướng Chính phủ20/02/2013 Quyết định sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới
Download văn bản:
Vũ Văn NinhPhó Thủ tướng
205 451 UBND-KTN Công văn UBND tỉnh31/01/2013 CÔNG VĂN V/v phân bổ và quản lý vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2013
Download văn bản:
Nguyễn Ngọc QuangPCTUBND tỉnh
204 6 BCĐNTM Công văn Ban Chỉ đạo tỉnh21/01/2013 Công văn báo cáo rà soát các tiêu chí nông thôn mới đối với 50 xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015
Download văn bản:
Nguyễn Ngọc QuangPCT UBND tỉnh
202 145 UBND-KTN Công văn UBND tỉnh11/01/2013 Công văn tiếp tục đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch và hoàn chỉnh Đề án xây dựng xã nông thôn mới
Download văn bản:
Nguyễn Ngọc QuangPCT
200 1 BC-VPĐP Báo cáo Văn phòng điều phối NTM tỉnh03/01/2013 Báo cáo danh sách các xã đã phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn Quảng Nam
Download văn bản:
Nguyễn Văn GặpChánh Văn phòng
199 419 TB-UBND Thông báo UBND tỉnh28/12/2012 THÔNG BÁO Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang tại cuộc họp về quy hoạch xây dựng nông thôn mới đối với các xã có liên quan đến quy hoạch Khu Kinh tế mở Chu Lai, Khu Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc
Download văn bản:
Nguyễn Ngọc TruyềnChánh Văn phòng
198 26 BCĐNTM Công văn BCĐ tỉnh14/12/2012 Công văn kiểm tra tình hình lập quy hoạch xây dựng xã nông thôn thôn mới
Download văn bản:
Nguyến Văn GặpPhó trưởng ban
197 4703 UBND-KTN Công văn UBND tỉnh06/12/2012 Công văn triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới
Download văn bản:
Nguyễn Ngọc QuangPCT UBND tỉnh
195 4669 UBND-KTN Công văn UBND tỉnh05/12/2012 CÔNG VĂN đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới
Download văn bản:
Nguyễn Ngọc QuangPCT UBND tỉnh
194 22 BCĐNTM Công văn BCĐ tỉnh30/11/2012 Công văn báo cáo kết quả 02 năm và năm 2012 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
Download văn bản:
Nguyễn Văn GặpPhó trưởng Ban
188 857 SVHTTDL-TCKH Công văn SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH19/11/2012 V/v cung cấp thông tin, dữ liệu quy hoạch ngành có liên quan đến quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới.
Download văn bản:
Đinh HàiGiám đốc
183 3726 QĐ-UBND Quyết định UBND Tỉnh Quảng Nam16/11/2012 Ban hành Chương trình tổng thể phát triển kinh tế - xã hội các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013 - 2016 và định hướng đến năm 2020
Download văn bản:
Nguyễn Ngọc QuangPhó chủ tịch
184 3627 QĐ-UBND Quyết định UBND Tỉnh Quảng Nam08/11/2012 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 56/2012/NQ-HĐND ngày 19/9/2012 của HĐND tỉnh về cơ chế đầu tư cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2012-2015
Download văn bản:
Nguyễn Ngọc QuangPhó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
189 3548 QĐ-UBND Quyết định ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 05/11/2012 Phê duyệt Quy hoạch phát triển sự nghiệp y tế tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025
Download văn bản:
Trần Minh CảPhó Chủ tịch UBND tỉnh
181 361 TB-UBND Thông báo UBND tỉnh02/11/2012 THÔNG BÁO Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Download văn bản:
Nguyễn Ngọc TruyềnChánh Văn phòng
180 19 KH-BCĐNTM Kế hoạch Ban Chỉ đạo tỉnh30/10/2012 KẾ HOẠCH Tổ chức trực báo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2012
Download văn bản:
Nguyễn Văn GặpPhó Trưởng ban
179 784 KBNN-KSC Công văn Kho bạc Nhà nước tỉnh23/10/2012 TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI ĐẾN 30/9/2012 CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ
Download văn bản:
Hoàng Ngọc ThànhPhó Giám đốc
177 16 BCĐNTM-VPĐP Công văn Ban Chỉ đạo tỉnh09/10/2012 Công văn v/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đến tháng 9/2012
Download văn bản:
Nguyễn Văn GặpPhó Trưởng ban
176 2984 QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh07/09/2012 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Hồ sơ mẫu lập quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Download văn bản:
Nguyễn Ngọc QuangPCTUBND tỉnh
175 272 TB-UBND Thông báo UBND tỉnh31/08/2012 THÔNG BÁO Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang tại Hội nghị kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến tháng 7 năm 2012
Download văn bản:
Nguyễn Ngọc TruyềnChánh Văn phòng
173 2652 QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh13/08/2012 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Tổ quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Download văn bản:
Nguyễn Ngọc QuangPCT UBND tỉnh
171 4 BCĐNTM Công văn Ban Chỉ đạo tỉnh31/07/2012 CÔNG VĂN rà soát và đăng ký chỉ tiêu, danh sách xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015
Download văn bản:
Nguyễn Ngọc QuangPCT UBND tỉnh
169 2764 UBND-KTTH Công văn UBND tỉnh30/07/2012 CÔNG VĂN V/V PHÂN BỔ VÀ QUẢN LÝ VỐN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2012
Download văn bản:
Nguyễn Ngọc QuangPCTUBND
167 203 TB-UBND Thông báo UBND Tỉnh10/07/2012 THÔNG BÁO Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2010 - 2020
Download văn bản:
Nguyễn Ngọc TruyềnChánh Văn phòng UBND
168 243 TB-VPCP Thông báo Văn phòng chính phủ10/07/2012 Thông báo kết luận của Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010-2020
Download văn bản:
Văn trọng LýPhó Văn phòng
166 19 2012/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh02/07/2012 QUYẾT ĐỊNH Quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí địa phương
Download văn bản:
Lê Phước ThanhCT UBND tỉnh
163 1933 QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh14/06/2012 QUYẾT ĐỊNH Phân bổ kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới năm 2012
Download văn bản:
Nguyễn Ngọc QuangPCT UBND tỉnh
164 1936 QĐ-UBND Quyết định UBND TỈNH14/06/2012 QUYẾT ĐỊNH Phân bổ bổ sung kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới năm 2012
Download văn bản:
Nguyễn Ngọc QuangPCT UBND
158 695 QĐ/TTg Quyết định Thủ tướng CP08/06/2012 Quyết định sửa đổi nguyên tắc cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
Download văn bản:
Nguyễn Tấn DũngThủ tướng
159 1859 QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh06/06/2012 Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Văn phòng điều phốiChương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 - 2020 tỉnh Quảng Nam
Download văn bản:
Nguyễn Ngọc QuangPhó Chủ tịch
186 1831 QĐ-UBND Quyết định UBND Tỉnh Quảng Nam05/06/2012 Phê duyệt Quy hoạch cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025
Download văn bản:
Nguyễn Ngọc QuangPhó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
165 59 BCĐTWCTNTM Công văn BCĐ NTM TW31/05/2012 Chương trình công tác của BCĐ Chương trình MTQG xây dựng NTM TW 2012
Download văn bản:
Vũ Văn NinhPhó Thủ tướng
156 8 BCĐNTM-VPĐP Công văn Ban Chỉ đạo Chương trình NTM tỉnh28/05/2012 Công Văn báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2012
Download văn bản:
Nguyễn Văn GặpPhó trưởng Ban
155 45 2012/NĐ-CP Nghị định CHÍNH PHỦ21/05/2012 Nghị định về Khuyến công
Download văn bản:
Nguyễn Tấn DũngThủ tướng
153 42 2012/NĐ-CP Nghị định Chính phủ11/05/2012 Nghị định về quản lý, sử dụng đất lúa
Download văn bản:
Nguyễn Tấn DũngThủ tướng
154 1357 UBND-KTN Công văn UBND tỉnh24/04/2012 CÔNG VĂN V/v triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm xây dựng nông thôn mới
Download văn bản:
Nguyễn Ngọc QuangPCT
150 6 2012/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh17/04/2012 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế quản lý và ưu đãi đầu tư cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Download văn bản:
Lê Phước ThanhChủ tịch
149 1193 QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh13/04/2012 QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 - 2020 tỉnh Quảng Nam
Download văn bản:
Lê Phước ThanhChủ tịch
191 371 QĐ-TTg Công văn THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ03/04/2012 Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết hệ thống đường ngang nối với đường Hồ Chí Minh
Download văn bản:
Nguyễn Tấn DũngThủ tướng
187 366 QĐ-TTg Quyết định THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ31/03/2012 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 2012-2015
Download văn bản:
Nguyễn Tấn DũngThủ tướng
148 366 QĐ-TTG Quyết định Thủ tướng CP31/03/2012 QUYẾT ĐỊNH về việc phê duyệt Chương trình MTQG nước sạch & vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015
Download văn bản:
Nguyễn Tấn DũngThủ tướng
146 463 QĐ-BTTTT Quyết định Bộ Thông tin truyền Thông22/03/2012 QUYẾT ĐỊNH ban hành hướng dẫn thực hiện tiêu chí ngành thông tin và truyền thông về xây dựng nông thôn mới (tiêu chí số 8)
Download văn bản:
Nguyễn Thành HưngThứ trưởng
144 832 QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh16/03/2012 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Chương trình hỗ trợ giảm nghèo tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020
Download văn bản:
Trần Minh CảPhó Chủ tịch
142 67 TB-UBND Thông báo UBND tỉnh12/03/2012 THÔNG BÁO Kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết mô hình thí điểm xây dựng nông thôn mới xã Tam Phước; sơ kết tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012
Download văn bản:
Nguyễn Ngọc TruyềnChánh Văn phòng
141 224 SNNPTNT-VPĐP Công văn Sở NN&PTNT05/03/2012 Công văn V/v báo cáo cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
Download văn bản:
Nguyễn Văn GặpPhó GĐ
140 2 BCĐNTM-VPĐP Công văn Ban Chỉ đạo tỉnh28/02/2012 Công văn V/v Khai trương Cổng thông tin điện tử nông thôn mới Quảng Nam
Download văn bản:
Nguyến Văn GặpPhó trưởng ban
147 28 2012/TT-BTC Thông tư Bộ Tài chính24/02/2012 THÔNG TƯ quy định về quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn
Download văn bản:
Phạm Sỹ DanhThứ trưởng
113 3 2012/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh02/02/2012 Quyết định Quy định mức hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách xã kiêm nhiệm công tác lâm nghiệp xã
Download văn bản:
Nguyễn Ngọc QuangPhó Chủ tịch
91 1 2012/QĐ-TTg Quyết định Thủ tướng Chính phủ09/01/2012 Quyết định về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
Download văn bản:
Hoàng Trung HảiPhó Thủ tướng
58 27 QĐ-TTg Công văn Thủ tướng05/01/2012 Quyết định phê duyệt Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015
Download văn bản:
Nguyễn Thiện NhânPhó Thủ tướng
143 7 KHLT-SNNPTNT-TĐTN Kế hoạch Sở NN&PTNT - Tỉnh Đoàn22/12/2011 KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH Về việc phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012 - 2015
Download văn bản:
Nguyến Văn Gặp - Thái BìnhPGĐ-PBT
89 2406 QĐ-TTg Quyết định Thủ tướng Chính phủ18/12/2011 Quyết định về ban hành danh mục các Chương trình MTQG giai đoạn 2012-2015
Download văn bản:
Nguyễn Tấn DũngThủ tướng
152 17 2011/TT-BVHTTDL Thông tư Bộ VHTTDL02/12/2011 THÔNG TƯ Quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”
Download văn bản:
Hoàng Tuấn AnhBộ trưởng
115 65 2011/QĐ-TTG Quyết định Thủ tướng02/12/2011 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 63/2010/QĐ-TTG về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản
Download văn bản:
Nguyễn Tấn DũngThủ tướng
116 3942 QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh02/12/2011 Quyết định Ban hành Chương trình mục tiêu về việc làm và dạy nghề tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2015
Download văn bản:
Trần Minh CảPhó CT
117 6286 QĐ-BCT Quyết định Bộ Công thương30/11/2011 Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện tiêu chí số 4 (điện nông thôn) và tiêu chí số 7 (chợ nông thôn) thuộc CTMTQG về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020 của Bộ Công thương
Download văn bản:
Hoàng Quốc Vượng Thứ trưởng
118 3820 QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh25/11/2011 Quyết định Thành lập Ban Biên tập và Tổ Thư ký Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Download văn bản:
Nguyễn Ngọc QuangPhó Chủ tịch
78 33 2011/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh17/11/2011 Quyết định Quy định cơ chế hỗ trợ đẩy mạnh cơ giới hoá một số khâu trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2011-2015
Download văn bản:
Nguyễn Ngọc QuangPhó Chủ tịch
119 26 BCĐNTM-VPĐP Công văn Ban Chỉ đạo NTN Quảng Nam16/11/2011 Công văn V/v tổ chức phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 Theo Kế hoạch 4016/UBND-KH của UBND tỉnh
Download văn bản:
Nguyễn Văn GặpPhó Trưởng ban
120 2636 QĐ-BNN-CB Quyết định Bộ NNPTNT31/10/2011 Quyết định phê duyệt Chương trình Bảo tồn và phát triển làng nghề
Download văn bản:
Hồ Xuân HùngThứ trưởng
36 13 /2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTNMT Thông tư Bộ Xây dựng, Bộ NNPTNT, Bộ TNMT28/10/2011 Thông tư Liên tịch Quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới
Download văn bản:
Hồ Xuân Hùng - Nguyễn Mạnh Hiển - Nguyễn Đình ToànThứ trưởng
121 30 2011/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh27/09/2011 Quyết định Sửa đổi, bổ sung Quy định về việc lập dự toán kiên cố hóa kênh mương loại III trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 13/9/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam
Download văn bản:
Nguyễn Ngọc QuangPhó Chủ tịch
122 3447 QĐ-BYT Quyết định Bộ Y tế22/09/2011 Quyết định Về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020
Download văn bản:
Nguyễn Thị Kim TuyếnBộ trưởng
157 19 BCĐNTM-VPĐP Công văn Ban Chỉ đạo tỉnh22/09/2011 CÔNG VĂN V/v hướng dẫn thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cấp xã
Download văn bản:
Nguyễn Văn GặpPhó trưởng ban
161 50 TB-BCĐNTM Thông báo Ban Chỉ đạo tỉnh22/09/2011 THÔNG BÁO Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo và Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới phụ trách địa bàn các xã được chọn triển khai hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới, giai đoạn 2011-2015
Download văn bản:
Nguyễn Ngọc QuangPhó trưởng ban
123 2955 QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh 21/09/2011 Quyết định Thành lập Tổ thẩm định các tiêu chí nông thôn mới tại các xã, giai đoạn 2010 - 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Download văn bản:
Nguyễn Ngọc QuangPhó Chủ tịch
124 2964 QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh21/09/2011 Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Văn phòng điều phốiChương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 - 2020 tỉnh Quảng Nam
Download văn bản:
Nguyễn Ngọc QuangPhó Chủ tịch
125 1620 QĐ-TTg Quyết định Thủ tướng20/09/2011 Quyết định Ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"
Download văn bản:
Nguyễn Tấn DũngThủ tướng
126 1610 QĐ-TTG Quyết định Thủ tướng16/09/2011 Quyết định Phê duyệt Chương trình thực hiện "Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2011-2015, định hướng đến 2020
Download văn bản:
Nguyễn Thiện NhânPhó Thủ tướng
145 1 TB-BCĐNTM Thông báo Ban Chỉ đạo tỉnh16/09/2011 THÔNG BÁO Danh sách các xã được chọn triển khai hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới, giai đoạn 2011 – 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Download văn bản:
Nguyễn Ngọc TruyềnChánh văn phòng, Ủy viên BCĐ
127 2907 QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh14/09/2011 Quyết định Phê duyệt điều chỉnh đơn giá xây dựng các loại mặt đường và cống thoát nước đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Download văn bản:
Đinh Văn ThuPCT UBND
105 9 2011/TT-BKHĐT Thông tư Bộ KHĐT07/09/2011 Thông tư Quy định chi tiết lập Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn
Download văn bản:
Bùi Quang VinhBộ Trưởng
85 1801 QĐ-BNN-CB Quyết định Bộ NNPTNT09/08/2011 Quyết định công bố các tổ chức, cá nhân sản xuất máy móc thiết bị giảm tổn thất sau thu hoạch được hưởng chính sách theo Quyết định 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010 của TTCP (Đợt II)
Download văn bản:
Hồ Xuân HùngThứ trưởng
128 23 2011/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh05/08/2011 QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định cơ chế khuyến khích thực hiện chủ trương "dồn điền, đổi thửa" đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2011 - 2015
Download văn bản:
Nguyễn Ngọc QuangPCT
75 19 2011/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Quảng Nam25/07/2011 Quyết định Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục hành chính thi hành Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Download văn bản:
Nguyễn Ngọc QuangPhó Chủ tịch
60 218 CTPH-BNN-NCT Công văn Bộ NNPTNT- Hội người cao tuổi14/07/2011 Chương trình phối hợp giữa Bộ NNPTNT và Hội Người cao tuôi về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015
Download văn bản:
Cao Đức Phát - Nguyễn Tấn TrịnhBộ Trưởng - Chủ tịch
192 1509 QĐ-BGTVT Quyết định BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 08/07/2011 Về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Giao thông nông thôn Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Download văn bản:
Hồ Nghĩa DũngBộ trưởng
129 8 2011/TT-BXD Thông tư Bộ XD28/06/2011 Thông tư Hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng
Download văn bản:
Trần Văn SơnThứ trưởng
74 14 2011/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Quảng Nam28/06/2011 Quyết định Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Download văn bản:
Lê Phước ThanhChủ tịch
17 2083 /QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Quảng Nam28/06/2011 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề cương chương trình lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2011
Download văn bản:
Lê Phước ThanhChủ tịch UBND tỉnh
130 1379 QĐ-BNN-CB Quyết định Bộ NNPTNT24/06/2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SẢN XUẤT MÁY MÓC, THIẾT BỊ GIẢM TỔN THẤT SAU THU HOẠCH ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 63/2010/QĐ-TTG NGÀY 15/10/2010 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (ĐỢT I)
Download văn bản:
Hồ Xuân HùngThứ trưởng
131 39 2011/TT-BNNPTNT Thông tư Bộ NNPTNT24/05/2011 THÔNG TƯ Hướng dẫn xây dựng quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết về di dân tái định cư và tổ chức phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm vùng tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện
Download văn bản:
Hồ Xuân HùngThứ trưởng
132 38 2011/TT-BNNPTNT Thông tư Bộ NNPTNT23/05/2011 THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về khuyến nông
Download văn bản:
Bùi Bá BổngThứ trưởng
7 7 BCĐNTM-KHTC Công văn BCĐ CTMTQGXDNTM Quảng Nam19/05/2011 V/v khẩn trương triển khai việc lập, phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới cấp xã
Download văn bản:
Nguyễn Văn GặpPhó Ban
59 1003 QĐ-BNN-KTHT Quyết định Bộ NNPTNT18/05/2011 Quyết định về việc phê duyệt chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới thuộc Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020
Download văn bản:
Cao Đức PhátBộ trưởng
8 496 NN&PTNT-KHTC Công văn Sở NN&PTNT Quảng Nam11/05/2011 V/v hướng dẫn phân bổ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2011
Download văn bản:
Nguyễn Thanh QuangGiám Đốc
82 1139 QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Quảng Nam14/04/2011 Quyết định Quy định tạm thời chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp đối với hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Download văn bản:
Nguyễn Ngọc QuangPhó Chủ tịch
10 26 /2011/TTLT-BNNPTNT-BKDT-BTC Thông tư Bô NN&PTNT- BKHĐT-BTC13/04/2011 Thông tư hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTG
Download văn bản:
cao Viết Sinh - Nguyễn Hữu Chí - Hồ Xuân HùngThứ Trưởng
32 27 2011/TT-BNN Thông tư Bộ Nông nghiệp&PTNT13/04/2011 THÔNG TƯ Quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại
Download văn bản:
Hồ Xuân HùngThứ trưởng
38 6 2011/TT-BKHĐT Thông tư Bộ KHĐT06/04/2011 Thông tư hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp "Giấy xác nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn teo Nghị định 61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ"
Download văn bản:
Võ Hồng PhúcBộ trưởng
133 1030 QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh05/04/2011 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án xây dựng, nâng cấp Trạm Y tế xã giai đoạn 2011 - 2015
Download văn bản:
Trần Minh Cả PCT
134 6 2011/TT-BVHTTDL Thông tư Bộ VHTTDL08/03/2011 Thông tư Quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn
Download văn bản:
Hoàng Tuấn AnhBộ trưởng
26 3 2011/TT-NHNN Thông tư Ngân hàng nhà nước08/03/2011 Thông tư Hướng dẫn chi tiết thực hiện Quyết định 63/2010/QĐ-TTG ngày 15/10/2010 của Thủ tướng chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản
Download văn bản:
Nguyễn Đồng TiếnPhó Thống đốc
66 625 QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh28/02/2011 Quyết định Kiện toàn Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới,giai đoạn 2010 - 2020 tỉnh Quảng Nam
Download văn bản:
Lê Phước ThanhChủ tịch
135 315 QĐ-BGTVT Quyết định Bộ GTVT23/02/2011 Quyết định về việc Ban hành Hướng dẫn lựa chọn quy mô kỹ thuật đường GTNT phục vụ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
Download văn bản:
Trương Tấn ViênThứ trưởng
190 315 QĐ-BGTVT Quyết định BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 23/02/2011 VỀ VIỆC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN QUY MÔ KỸ THUẬT ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN PHỤC VỤ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2010 - 2020
Download văn bản:
Trương Tấn ViênThứ trưởng
65 494 QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Quảng Nam15/02/2011 Quyết định Phê duyệt Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020
Download văn bản:
Trần Minh CảPhó Chủ tịch
98 19 2011/TT-BTC Thông tư Bộ TC14/02/2011 Thông tư Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc Nguồn vốn nhà nước
Download văn bản:
Phạm Sỹ DanhThứ trưởng
62 119 QĐ-TTg Quyết định Thủ tướng18/01/2011 Quyết định Phê duyệt Đề án Phát triển thông tin truyền thông nông thôn giai đoạn 2011-2020
Download văn bản:
Nguyễn Sinh HùngPhó Thủ tướng
27 12 /2010/TT-BVHTTDL Thông tư Bộ VHTTDL22/12/2010 THÔNG TƯ Quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã
Download văn bản:
Hoàng Tuấn AnhBộ trưởng
81 25 2010/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Quảng Nam29/10/2010 Quyết định Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng
Download văn bản:
Lê Minh ÁnhChủ tịch
25 62 2010/TT-BNNPTNT Thông tư Bộ NN&PTNT28/10/2010 THÔNG TƯ Quy định danh mục các loại máy móc, thiết bị được hưởng chính sách theo Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản
Download văn bản:
Hồ Xuân HùngThứ trưởng
2 3 KH-BCĐXDNTM Kế hoạch BCĐ CTMTQG xây dựng Nông thôn mới tỉnh Quảng Nam28/10/2010 Về việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thơi mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2010 -2020.
Download văn bản:
Nguyễn Ngọc QuangPCT, Trưởng ban chỉ đạo
170 3510 QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh28/10/2010 QUYẾT ĐỊNH QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 tỉnh Quảng Nam
Download văn bản:
Lê Minh ÁnhChủ tịch
88 3437 QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Quảng Nam22/10/2010 Quyết định Thành lập Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 - 2020 tỉnh Quảng Nam
Download văn bản:
Lê Minh ÁnhChủ tịch
114 63 2010/QĐ-TTG Quyết định Thủ tướng CP15/10/2010 Quyết định về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản
Download văn bản:
Nguyễn Tấn DũngThủ tướng
185 1831 QĐ-TTg Quyết định THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ01/10/2010 Phê duyệt Chương trình hç trî ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011 - 2015
Download văn bản:
Nguyễn Thiện Nhân Phó Thủ tướng
42 17 2010/TT-BXD Thông tư Bộ Xây dựng30/09/2010 Thông tư Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí Quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị
Download văn bản:
Trần Văn SơnThứ trưởng
43 139 2010/TT-BTC Thông tư Bộ Tài chính21/09/2010 Thông tư Quy định việc lập Dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
Download văn bản:
Trương Chí TrungThứ trưởng
63 112 2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH Thông tư Bộ TC-Bộ LĐTBXH30/07/2010 Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" ban hành theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của TTCP
Download văn bản:
Đàm Hữu Đắc - Phạm sỹ DanhThứ trưởng
46 97 2010/TT-BTC Thông tư Bộ Tài chính06/07/2010 Thông tư Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
Download văn bản:
Phạm Sỹ DanhThứ trưởng
112 1947 QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh18/06/2010 Quyết định Về tiếp tục phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi đất màu và kiên cố hóa kênh mương 2011-2015
Download văn bản:
Nguyễn Ngọc QuangPhó Chủ tịch
28 14 2010/TT-NHNN Thông tư Ngân hàng Nhà nước14/06/2010 Thông tư Hướng dẫn chi tiết thực hiện Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
Download văn bản:
Nguyễn Đồng TiếnPhó Thống đốc
35 800 /QĐ-TTG Quyết định Thủ tướng Chính phủ04/06/2010 Quyết định phê duyệt Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
Download văn bản:
Nguyễn Tấn DũngThủ tướng
51 61 2010/NĐ-CP Nghị định Chính phủ04/06/2010 Nghị định Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Download văn bản:
Nguyễn Tấn DũngThủ tướng
99 4 2010/TT-BXD Thông tư BỘ XD26/05/2010 Thông tư Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
Download văn bản:
Trần Văn SơnThứ trưởng
45 72 2010/TT-BTC Thông tư Bộ Tài chính11/05/2010 Thông tư Hướng dẫn cơ chế đặc thù về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư tại 11 xã thực hiện Đề án “Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá"
Download văn bản:
Nguyễn Hữu ChíThứ trưởng
93 48 2010/NĐ-CP Nghị định Chính phủ07/05/2010 Nghị định về hợp đồng trong hoạt động xây dựng
Download văn bản:
Nguyễn Tấn DũngThủ tướng
50 41 2010/NĐ-CP Nghị định Chính phủ12/04/2010 Nghị định về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
Download văn bản:
Nguyễn Tấn DũngThủ tướng
48 2 2010/NĐ-CP Nghị định Chính phủ08/01/2010 Nghị định về Khuyến nông
Download văn bản:
Nguyễn Tấn DũngThủ tướng
107 114 2009/NĐ-CP Nghị định Chính phủ23/12/2009 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 02/2003/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ
Download văn bản:
Nguyễn Tấn DũngThủ tướng
96 112 2009/NĐ-CP Nghị định Chính phủ14/12/2009 Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
Download văn bản:
Nguyễn Tấn DũngThủ tướng
94 83 2009/NĐ-CP Nghị định Chính phủ15/10/2009 Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Download văn bản:
Nguyễn Tấn DũngThủ tướng
49 85 2009/NĐ-CP Nghị định Chính phủ15/10/2009 Nghị định Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng
Download văn bản:
Nguyễn Tấn DũngThủ tướng
70 3325 QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Quảng Nam01/10/2009 Quyết định Phê duyệt, ban hành thiết kế mẫu và đơn giá xây dựng các loại mặt đường, cống thoát nước đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Download văn bản:
Đinh Văn ThuPhó Chủ tịch
77 29 2009/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Quảng Nam21/09/2009 Quyết định Ban hành quy chế tài chính và quản lý xây dựng các công trình kiên cố hoá mặt đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2010 - 2015
Download văn bản:
Lê Minh ÁnhChủ tịch
104 32 2009/TT-BXD Thông tư Bộ XD10/09/2009 Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng nông thôn
Download văn bản:
Cao Lại QuangThứ trưởng
73 26 2009/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Quảng Nam31/08/2009 Quyết định Ban hành Cơ chế khuyến khích phát triển trồng cao su tiểu điền trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2009 - 2012
Download văn bản:
Nguyễn Ngọc QuangPhó Chủ tịch
193 1327 QĐ-TTg Công văn THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ24/08/2009 Phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Download văn bản:
Nguyễn Tấn DũngThủ tướng
33 54 2009/TT-BNN Thông tư Bộ NNPTNT21/08/2009 THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới
Download văn bản:
Cao Đức PhátBộ trưởng
103 69 2009/NĐ-CP Nghị định Chính phủ13/08/2009 Nghị định Quy định bổ sung về Quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất , bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Download văn bản:
Nguyễn Tấn DũngThủ tướng
37 491 QĐ-TTG Quyết định Thủ tướng Chính phủ16/04/2009 Quyết định về việc Ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới
Download văn bản:
Nguyễn Sinh HùngPhó Thủ Tướng
101 3 2009/TT-BXD Thông tư Bộ XD26/03/2009 Thông tư Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Download văn bản:
Nguyễn Hồng QuânBộ trưởng
92 12 2009/NĐ-CP Nghị định Chính phủ12/02/2009 Nghị định Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Download văn bản:
Nguyễn Tấn DũngThủ tướng
87 24 2008/NQ-CP Nghị quyết Chính phủ28/10/2008 Nghị quyết Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Download văn bản:
Nguyễn Tấn DũngThủ tướng
13 75 /2008/TT-BTC Thông tư Bộ Tài chính28/08/2008 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
Download văn bản:
Nguyễn Công NghiệpThứ trưởng
86 26 NQ/TW Nghị quyết Ban Chấp hành TW Đảng05/08/2008 Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 5 tháng 8 năm 2008 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Download văn bản:
Nông Đức MạnhTổng Bí thư
47 4 2008/TT-BKHĐT Thông tư Bộ KHĐT09/07/2008 Thông tư hướng dẫn một số điều Quy định tại Nghị định số 151/2007/ND-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Tổ hợp tác
Download văn bản:
Võ Hồng PhúcBộ trưởng
95 49 2008/NĐ-CP Nghị định Chính phủ18/04/2008 Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng
Download văn bản:
Nguyễn Tấn DũngThủ tướng
80 7 2008/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Quảng Nam14/03/2008 Quyết định Về Ban hành Quy định về tổ chức mua sắm tài sản bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Download văn bản:
Nguyễn Đức HảiChủ tịch
12 24 2008/TT-BTC Thông tư Bộ Tài Chính14/03/2008 Hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện các nhiệm vụ, dự án Quy hoạch
Download văn bản:
Đỗ Hoàng Anh TuấnThứ trưởng BTC
52 151 2007/NĐ-CP Nghị định Chính phủ10/10/2007 Nghị định Về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác
Download văn bản:
Nguyễn Tấn DũngThủ tướng
64 39 2007/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Quảng Nam13/09/2007 Quyết định V/v Ban hành Quy định lập dự toán kiên cố hoá kênh mương loại III trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Download văn bản:
Nguyễn Ngọc QuangPhó Chủ tịch
57 116 2006/TT-BNN Thông tư Bộ NNPTNT18/12/2006 Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn
Download văn bản:
Diệp Kỉnh TầnThứ trưởng
39 66 2006/TT-BTC Thông tư Bộ Tài chính17/07/2006 Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về chế độ tài chính hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập,các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã
Download văn bản:
Đỗ Hoàng Anh TuấnThứ trưởng
54 66 2006/NĐ-CP Nghị định Chính phủ07/07/2006 Nghị định về phát triển ngành nghề nông thôn
Download văn bản:
Nguyễn Tấn DũngThủ tướng
31 13 2006/QĐ-BXD Quyết định Bộ Xây dựng19/04/2006 QUYẾT ĐỊNH của Bộ Xây dựng số 13/2006/QĐ-BXD ngày 19 tháng 04 năm 2006 Về việc ban hành TCXDVN 361 : 2006 " Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế "
Download văn bản:
Nguyễn Văn LiênThứ trưởng
53 87 2005/NĐ-CP Nghị định Chính phủ11/07/2005 Nghị định Về đăng ký kinh doanh hợp tác xã
Download văn bản:
Phan Văn KhảiThủ tướng
97 204 2004/NĐ-CP Nghị định Chính phủ16/12/2004 Nghị định Về quản lý chất lượng công trình xây dựng
Download văn bản:
Phan Văn KhảiThủ tướng
102 181 2004/NĐ-CP Nghị định Chính Phủ29/10/2004 Nghị định về Thi hành Luật Đất đai
Download văn bản:
Phan Văn KhảiThủ tướng
108 2 2003/NĐ-CP Nghị định Chính phủ14/01/2003 Nghị định về phát triển và quản lý chợ
Download văn bản:
Phan Văn KhảiThủ tướng