(HNM) - Trong xây dựng nông thôn mới, dồn điền đổi thửa (DĐĐT) không phải là một tiêu chí. Tuy nhiên, với những địa phương có diện tích đất nông nghiệp manh mún, nhỏ lẻ, hộ dân sở hữu nhiều ô, thửa ruộng phân tán trên nhiều cánh đồng sẽ rất khó ứng dụng tiến bộ KHKT, khó cho việc cơ giới hóa trong sản xuất và không thể xây dựng mô hình sản xuất tập trung quy mô lớn.

Tồn tại trong sự phát triển mạnh mẽ của các loại hình báo chí hiện đại, hệ thống truyền thanh cơ sở ở Phú Ninh vẫn tạo cho mình chỗ đứng khi kết nối người dân với cấp ủy, chính quyền cơ sở. Hiệu quả ấy càng được phát huy trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

alt
Triển khai chương trình xây dựng NTM, hệ thống truyền thanh cơ sở ở Phú Ninh được chú trọng đầu tư. TRONG ẢNH: Trạm truyền thanh xã Tam An.

KHI xã Tam Phước được chọn triển khai thí điểm chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) của khu vực duyên hải miền Trung, hệ thống truyền thanh được đầu tư hàng trăm triệu đồng lắp đặt 80 loa phát thanh trên 4km đường dây, phục vụ thông tin cho hơn 8 nghìn người dân. Đó là chưa kể nguồn kinh phí nâng cấp sửa chữa hằng năm của xã. Hiệu quả đầu tư đã thấy rõ khi hệ thống truyền thanh cơ sở thực sự trở thành công cụ quan trọng trong công tác tuyên truyền vận động toàn dân chung tay xây dựng NTM. Đến nay, xã Tam Phước cơ bản hoàn thành 18/19 tiêu chí xã NTM, phấn đấu đến năm 2013 hoàn thành tiêu chí còn lại. Mục tiêu này một lần nữa đòi hỏi sự vào cuộc của truyền thanh cơ sở.

Ông Dương Văn Trình - cán bộ Trạm truyền thanh xã Tam Phước chia sẻ: “Trong chương trình phát thanh hằng tuần, chúng tôi đều lồng ghép tuyên truyền các tiêu chí và chủ trương, chính sách về xây dựng NTM. Ngoài ra, địa phương cũng đã xây dựng chuyên mục “Xã NTM” phát sóng thường xuyên để tuyên truyền kịp thời nhiệm vụ xây dựng NTM”. Bà Trần Thị Phương - Phó Chủ tịch UBND xã Tam Phước khẳng định: “Qua truyền thanh cơ sở, các chương trình hành động, tinh thần nghị quyết, nội dung kỳ họp HĐND xã đã được truyền đạt cụ thể và đầy đủ đến người dân. Từ việc tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong toàn dân về đề án xây dựng NTM cho đến việc cổ vũ, động viên và biểu dương các nhân tố điển hình trong quá trình thực hiện... các bản tin truyền thanh đều tuyên truyền nhanh nhạy và tạo hiệu ứng rõ rệt nhất”.

Với 20 loa bố trí ở 7 thôn, năm nay hệ thống truyền thanh cơ sở của xã Tam An mang lại nhiều lợi ích thiết thực, phục vụ nhu cầu thông tin cho bà con trong vùng. Ngoài việc tiếp phát sóng chương trình phát thanh các cấp để nhân dân hiểu và nhận thức rõ hơn về nhiệm vụ xây dựng NTM, xã Tam An còn tập trung tuyên truyền lưu động tại các cụm dân cư qua hệ thống loa truyền thanh. Địa phương cũng đã in sang nội dung tuyên truyền thực hiện 19 tiêu chí của Bộ Tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM thành đĩa CD và cấp cho các thôn trên địa bàn đều đặn phát vào sáng thứ 2, thứ 4, thứ 6 hằng tuần qua hệ thống truyền thanh cơ sở.

Là xã điểm của Phú Ninh và một trong 5 địa phương của huyện phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xã NTM vào năm 2015, chính quyền xã Tam An càng thấy được vai trò to lớn của công tác tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở. Ông Nguyễn Văn Sen - cán bộ VH-TT xã Tam An nói: “Công tác tuyên truyền đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng NTM, trong đó không thể thiếu hệ thống truyền thanh cơ sở. Nếu không có kênh thông tin này, những người làm công tác tuyên truyền ở cơ sở như chúng tôi thật khó có thể hoàn thành nhiệm vụ”.

Những thông tin về 19 tiêu chí, những bản tin ngắn gọn, rạch ròi về cơ chế, chính sách đầu tư của Nhà nước cũng như công khai các khoản đóng góp của nhân dân đều được trạm truyền thanh các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phú Ninh tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến nhân dân. Đặc biệt, trong đợt tập trung toàn huyện đẩy nhanh chương trình dồn điền đổi thửa, kênh mương nội đồng, hay trước đó là bê tông hóa giao thông nông thôn… phương tiện truyền thanh trở thành công cụ tuyên truyền đắc lực trong việc vận động cũng như phản ánh tiến độ thực hiện của các đơn vị, tạo khí thế thi đua sôi nổi ở cơ sở. Các bản tin về tinh thần, tiến độ thực hiện của từng thôn, tổ liên tục được cán bộ truyền thanh các xã cập nhật, phản ánh, đem lại hiệu quả cao. Từ thực tế hoạt động lâu nay và đặc biệt là trong phong trào xây dựng NTM hiện nay, truyền thanh cơ sở càng khẳng định tính ưu việt của mình so với các công cụ truyền thông khác tại các vùng nông thôn. Những chiếc loa công cộng đã tạo ra mối liên hệ trực tiếp, mật thiết với người dân, là phương tiện truyền thông hữu ích trong nhiều lĩnh vực hoạt động.

Đến thời điểm này, 11 xã, thị trấn trên địa bàn Phú Ninh đều có hệ thống truyền thanh khai thác và phát huy tối đa hiệu quả. Đây được xem là công cụ hữu hiệu để Phú Ninh tuyên truyền, đưa các chủ trương chính sách đi vào cuộc sống. Qua truyền thanh, việc phát huy quy chế dân chủ được thể hiện, nhân dân nắm thông tin, từ đó nhìn nhận, phản hồi ý kiến, suy nghĩ của mình với chính quyền địa phương. Trước khi triển khai một chương trình, nội dung đã được phổ biến qua hệ thống truyền thanh để nhân dân nắm, bàn bạc góp ý kiến; khi triển khai, dân nắm được thông tin, theo dõi các khâu thực hiện... Từ đó nhân dân thấy mình thực sự là chủ thể xây dựng NTM, càng chung sức chung lòng xây dựng quê hương.

KIM THẠCH
      (baoquangnam.com.vn)

Đây có thể được xem là cơ hội, điều kiện cho Tam Phước phát huy các tiềm năng, lợi thế của mình để phát triển, đóng góp cùng với 10 địa phương còn lại để giúp Đảng, Nhà nước tìm ra một mô hình nông thôn mới ở Việt Nam phát triển theo hướng văn minh, hiện đại.

Văn bản mới
Quyết định ban hành thiết kế mẫu các công trình điểm tập kết, Trạm trung chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh theo cơ chế đầu tư đặc thù trong nông thôn mới. Ngày:20/1/2014. Số:231/QĐ-UBNDfile
Quyết định Ban hành thiết kế điển hình các công trình thuộc hạ tầng văn hoá xã hội cấp thôn, xã trên địa bàn tỉnh theo cơ chế đầu tư đặc thù trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới . Ngày:20/1/2014. Số:230/QĐ-UBNDfile
Quyết định phân bổ kế hoạch vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2014 . Ngày:17/1/2014. Số:197/QĐ-UBNDfile
V/v hướng dẫn công tác cắm mốc giới ngoài thực địa quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới. Ngày:9/1/2014. Số:17/SXD-PQHfile
Nghị quyết 96/2013/NQ-HĐND về Quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước các cấp cho các nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam . Ngày:12/12/2013. Số:96/2013/NQ-HĐNDfile
Thông báo 443/TB-UBND bổ sung các xã triên khai thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015. Ngày:9/12/2013. Số:443/TB-UBND file
Thông tư liên tịch, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Ngày:2/12/2013. Số:51/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTCfile
v/v báo cáo định kỳ tình hình triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Ngày:2/12/2013. Số:24/BCĐNTMfile
V/v báo cáo kết quả giải ngân vốn năm 2013 và dự kiến kế hoạch vốn năm 2014. Ngày:30/10/2013. Số:21/BCĐNTMfile
Thông tư 41/2013/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới . Ngày:4/10/2013. Số:41/2013/TT-BNNPTNTfile
Thông báo thay đổi địa điểm làm việc của Văn phòng điều phối. Ngày:25/9/2013. Số:1/TB-VPĐPfile
Công văn báo cáo các mô hình tiêu biểu trong nông thôn mới. Ngày:25/9/2013. Số:35/VPĐPfile
QUYẾT ĐỊNH Quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với Ban Chỉ đạo, cán bộ chuyên trách,cán bộ kiêm nhiệm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2010-2020 . Ngày:17/9/2013. Số:2843/QĐ-UBNDfile

[Xem tiếp]
Liên kết website

Thông Tin Truyền Thông
Tổng số lượt truy cập

Thư viện ảnh