Nhờ phát huy tối đa nội lực, thời gian qua xã Điện Trung (huyện Điện Bàn) thực hiện rất tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xứng đáng là “lá cờ đầu” của tỉnh...

Trong năm qua, Hội LHPN huyện Tiên Phước đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM).

Để thực hiện thắng lợi chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương, bên cạnh việc khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh huyện Núi Thành còn phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, một trong những yếu tố tạo sức mạnh toàn dân để thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới.

Những ngày qua, nông dân trên địa bàn tỉnh tích cực ra quân chỉnh trang đồng ruộng, thực hiện công tác dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu lớn để kịp đưa vào sản xuất lúa đông xuân 2013- 2014 theo đúng khung thời vụ...

Trong hầu hết các môn thể thao, có thể nói cầu lông là môn thể thao phù hợp với nhiều đối tượng tham gia tập luyện nhất. Từ các em thiếu nhi, thanh niên cho đến những người lớn tuổi đều có thể tập luyện cầu lông. Tuy nhiên, chơi cầu lông đòi hỏi kinh phí mà người chơi bỏ ra tương đối lớn nhất là việc mua cầu để phục vụ cho việc tập luyện. Hơn nữa, với điều kiện cơ sở vật chất của địa phương chưa đáp ứng nhu cầu của người chơi, cho nên câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để phong trào TDTT nói chung và môn cầu lông nói riêng được phát triển rộng khắp, thu hút nhiều tầng lớp tham gia là một vấn đề đối với những người có trách nhiệm và những ai yêu mến môn thể thao này.

Chuyên mục tin tức
   Thêm mới  Trở về
STTTên chuyên mụcSử dụng?Mô tảChuyên mục cấp trênOrderNumber  
1 Tin tức sự kiện 
2 Quy hoạch Nông thôn mới 
3 Thông tin dự án 
4 Thông tin sản phẩm 
5 Kiến thức nhà nông 
6 Thông tin chỉ đạo điều hành 
7 Bài viết 
8 Chương trình công tác 
9 Báo cáo 
10 Lịch làm việc 
11 Xã điểm Tam phước 
12 Thi đua xây dựng Nông thôn mới 
13 Tin từ các đơn vị 
14 Giá cả thị trường
15 Doanh nghiệp
17 Nông sản
Văn bản mới
Quyết định ban hành thiết kế mẫu các công trình điểm tập kết, Trạm trung chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh theo cơ chế đầu tư đặc thù trong nông thôn mới. Ngày:20/1/2014. Số:231/QĐ-UBNDfile
Quyết định Ban hành thiết kế điển hình các công trình thuộc hạ tầng văn hoá xã hội cấp thôn, xã trên địa bàn tỉnh theo cơ chế đầu tư đặc thù trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới . Ngày:20/1/2014. Số:230/QĐ-UBNDfile
Quyết định phân bổ kế hoạch vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2014 . Ngày:17/1/2014. Số:197/QĐ-UBNDfile
V/v hướng dẫn công tác cắm mốc giới ngoài thực địa quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới. Ngày:9/1/2014. Số:17/SXD-PQHfile
Nghị quyết 96/2013/NQ-HĐND về Quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước các cấp cho các nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam . Ngày:12/12/2013. Số:96/2013/NQ-HĐNDfile
Thông báo 443/TB-UBND bổ sung các xã triên khai thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015. Ngày:9/12/2013. Số:443/TB-UBND file
Thông tư liên tịch, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Ngày:2/12/2013. Số:51/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTCfile
v/v báo cáo định kỳ tình hình triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Ngày:2/12/2013. Số:24/BCĐNTMfile
V/v báo cáo kết quả giải ngân vốn năm 2013 và dự kiến kế hoạch vốn năm 2014. Ngày:30/10/2013. Số:21/BCĐNTMfile
Thông tư 41/2013/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới . Ngày:4/10/2013. Số:41/2013/TT-BNNPTNTfile
Thông báo thay đổi địa điểm làm việc của Văn phòng điều phối. Ngày:25/9/2013. Số:1/TB-VPĐPfile
Công văn báo cáo các mô hình tiêu biểu trong nông thôn mới. Ngày:25/9/2013. Số:35/VPĐPfile
QUYẾT ĐỊNH Quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với Ban Chỉ đạo, cán bộ chuyên trách,cán bộ kiêm nhiệm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2010-2020 . Ngày:17/9/2013. Số:2843/QĐ-UBNDfile

[Xem tiếp]
Liên kết website

Thông Tin Truyền Thông
Tổng số lượt truy cập

Thư viện ảnh