Tổng mặt bằng khu giết mổ động vật tập trung có diện tích 14.400m2 tại xã Bình Phục (Thăng Bình) vừa được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch.

Trong cuộc họp ngày 04/5/2013, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang đã chỉ đạo đến ngày 30/6/2013 hoàn thành công tác lập quy hoạch, đề án xây dựng xã nông thôn mới. Như vậy, đến thời điểm này, thời gian còn lại cho các xã chỉ còn hơn 1 tháng. Đây sẽ là thời gian chạy nước rút để các xã sớm đạt mục tiêu của UBND tỉnh, BCĐ tỉnh đã đề ra.

Tiêu chí xây dựng hạ tầng chợ là một trong bộ 19 tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới được ban hành theo Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Đó không đơn thuần là 01 tiêu chí để xây dựng xã nông thôn mới mà còn là mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực nông thôn và nâng cao đời sống người dân thông qua hoạt động kinh doanh, buôn bán tại các chợ này.

Thực tế xây dựng nông thôn mới (NTM) cho thấy, trong số 19 tiêu chí thì tiêu chí chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập cho người dân là "cửa ải" khó nhất. Cũng vì thế, khi Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) đến năm 2020 (Đề án 1956) của Chính phủ triển khai, các địa phương đều đón nhận rất nhiệt tình. Đây được coi là nguồn lực quan trọng "tiếp sức" xây dựng NTM.

Mũi nhọn kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, theo các chuyên gia kinh tế, chính là nông nghiệp chất lượng cao. Tuy nhiên, làm nông vẫn bị "dán nhãn" thấp kém so với những nghề khác. Đã đến lúc "chất xám" cần nhận ra rằng, "chảy" vào nông nghiệp là lựa chọn đúng đắn.

Chuyên mục tin tức
   Thêm mới  Trở về
STTTên chuyên mụcSử dụng?Mô tảChuyên mục cấp trênOrderNumber  
1 Tin tức sự kiện 
2 Quy hoạch Nông thôn mới 
3 Thông tin dự án 
4 Thông tin sản phẩm 
5 Kiến thức nhà nông 
6 Thông tin chỉ đạo điều hành 
7 Bài viết 
8 Chương trình công tác 
9 Báo cáo 
10 Lịch làm việc 
11 Xã điểm Tam phước 
12 Thi đua xây dựng Nông thôn mới 
13 Tin từ các đơn vị 
14 Giá cả thị trường
15 Doanh nghiệp
17 Nông sản
Văn bản mới
Quyết định ban hành thiết kế mẫu các công trình điểm tập kết, Trạm trung chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh theo cơ chế đầu tư đặc thù trong nông thôn mới. Ngày:20/1/2014. Số:231/QĐ-UBNDfile
Quyết định Ban hành thiết kế điển hình các công trình thuộc hạ tầng văn hoá xã hội cấp thôn, xã trên địa bàn tỉnh theo cơ chế đầu tư đặc thù trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới . Ngày:20/1/2014. Số:230/QĐ-UBNDfile
Quyết định phân bổ kế hoạch vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2014 . Ngày:17/1/2014. Số:197/QĐ-UBNDfile
V/v hướng dẫn công tác cắm mốc giới ngoài thực địa quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới. Ngày:9/1/2014. Số:17/SXD-PQHfile
Nghị quyết 96/2013/NQ-HĐND về Quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước các cấp cho các nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam . Ngày:12/12/2013. Số:96/2013/NQ-HĐNDfile
Thông báo 443/TB-UBND bổ sung các xã triên khai thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015. Ngày:9/12/2013. Số:443/TB-UBND file
Thông tư liên tịch, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Ngày:2/12/2013. Số:51/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTCfile
v/v báo cáo định kỳ tình hình triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Ngày:2/12/2013. Số:24/BCĐNTMfile
V/v báo cáo kết quả giải ngân vốn năm 2013 và dự kiến kế hoạch vốn năm 2014. Ngày:30/10/2013. Số:21/BCĐNTMfile
Thông tư 41/2013/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới . Ngày:4/10/2013. Số:41/2013/TT-BNNPTNTfile
Thông báo thay đổi địa điểm làm việc của Văn phòng điều phối. Ngày:25/9/2013. Số:1/TB-VPĐPfile
Công văn báo cáo các mô hình tiêu biểu trong nông thôn mới. Ngày:25/9/2013. Số:35/VPĐPfile
QUYẾT ĐỊNH Quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với Ban Chỉ đạo, cán bộ chuyên trách,cán bộ kiêm nhiệm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2010-2020 . Ngày:17/9/2013. Số:2843/QĐ-UBNDfile

[Xem tiếp]
Liên kết website

Thông Tin Truyền Thông
Tổng số lượt truy cập

Thư viện ảnh